logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Granty Oświatowe – ponad sto projektów otrzyma wsparcie miasta
114 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki temu szkoły i placówki oświatowe mogą zrealizować ciekawe projekty w zakresie kultury, sztuki i rekreacji.


Bydgoskie Granty Oświatowe stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością.

W tym roku wpłynęło 231 wniosków o Bydgoskie Granty Oświatowe. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, prezydent Rafał Bruski przyznał granty 87 szkołom – w sumie 353 tys. 520 zł zostanie przeznaczonych na realizację 114 projektów.

Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, które opierają się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu.

Przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie: 

- artystyczne (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych) - 36 projektów z dofinansowaniem 198 tys. 680 zł, w tym 18 projektów z tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dofinansowanych w kwocie 160.000 zł, 

- przedsięwzięcia z zakresu kształcenia zawodowego (konkursy i warsztaty zawodoznawcze, olimpiady przedmiotowe, forum nowoczesnych technologii, festiwal innowacyjności i przedsiębiorczości, turnieje zawodowe) – 12 projektów dofinansowanych w kwocie 28 tys.700 zł,

- przedsięwzięcia z zakresu edukacji regionalnej (seminaria naukowe, biesiady, konkursy, społeczne kampanie informacyjne, lekcje muzealne, gry terenowe, organizowane m.in. w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, historii Kanału Bydgoskiego, Doliny Śmierci, bydgoskiej secesji, szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy) – 10 projektów z dofinansowaniem 18 tys. 270 zł,

- przedsięwzięcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (konkursy i olimpiady matematyczne, chemiczne, fizyczne, warsztaty i wykłady, warsztaty doświadczalne z astronomii) -10 projektów dofinansowanych w kwocie 21 tys. 510 zł,

- przedsięwzięcia wpisujące się w ustanowiony w Bydgoszczy rok 2019 – Rokiem Wolności (gra miejska, przegląd radiowych form teatralnych, konkurs literacki, konkurs z wystawą poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu i jego śladom w naszym regionie, konkurs artystyczny w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, warsztaty i lekcje muzealne) - 5 projektów z dofinansowaniem 9 tys. 070 zł 

oraz pozostałe projekty edukacyjne (39) z zakresu edukacji, sztuki i rekreacji – dofinansowanie łączne tych projektów w kwocie 77.290 zł.

Wśród 114 nagrodzonych projektów 77 będzie kontynuowanych, 37 jest projektów nowych. 12 Projektów realizowanych będzie na szczeblu międzynarodowym, 19 na szczeblu ogólnopolskim, 19 ma wymiar regionalny, 56 - miejski, 8 - międzyszkolny/środowiskowy.

Warto wiedzieć:

Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) są przyznawane szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych, które mają charakter naukowy, artystyczny, rekreacyjny i integracyjny. Zaplanowane są jako jedno z działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” i stanowią formę wsparcia finansowego dla inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością.