logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Granty Ekologiczne 2024 przyznane
Rozstrzygnięty został konkurs na Bydgoskie Granty Ekologiczne 2024. W sumie przyznano 40 grantów na działania proekologiczne i promocję zasad zrównoważonego rozwoju.


Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.
W tegorocznym naborze złożono 66 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na łączną kwotę 131 000 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 40 grantów na łączną kwotę 80 000 złotych, wykorzystując w ten sposób całkowity budżet przeznaczony na to działanie.

Tematy priorytetowe:
1.         Ochrona i poprawa stanu atmosfery – liczba przyznanych grantów: 5
2.         Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście - liczba przyznanych grantów: 3
3.         Ślad węglowy - liczba przyznanych grantów: 6
4.         Przyroda w mieście - liczba przyznanych grantów: 26

Przyznane granty – tabela do pobrania