logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bulwar na tip-top. Zachęca do spacerów i wycieczek
Odebraliśmy kolejny odcinek zrewitalizowanych bulwarów nad Brdą. Eleganckie ścieżki, rowerowa droga i ławki zachęcają do spędzania czasu nad samą rzeką. Zobacz jak wypiękniał kolejny fragment naszego Salonu Miasta.


- Oddajemy do użytku kolejne estetyczne i bezpieczne miejsce w Salonie Bydgoszczy – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To jedno z zadań, które bydgoszczanie w czasie wielu spotkań i konsultacji uznawali za priorytet. Wpisuje się też w nasz pomysł na zwrot ku wodzie, który jest doceniany w ogólnopolskich konkursach. Przed nami szereg kolejnych zadań urzeczywistniających tę ideę. W tym roku bydgoszczanie skorzystają też z terenów sportowo-rekreacyjnych nad Wisłą w Starym Fordonie. Przygotowujemy się do rewitalizacji kolejnego odcinka bulwaru, budowy kąpieliska w sąsiedztwie hal sportowych oraz jeszcze lepszego zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad brzegami Kanału Bydgoskiego. 

Bulwar został przebudowany na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. Pod mostem Bernardyńskim wykonano wspólną ścieżkę pieszo-rowerową. Przy dawnej przystani wioślarskiej zbudowano nową szerszą kładką. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą została rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej. W ramach zadania powstało też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów oraz taras widokowy. W ramach zadania zasadzono nowe drzewa, krzewy i byliny. 

 Bulwar został wyposażony w elementy małej architektury (ławki, kosze) oraz oświetlenie. Warto podkreślić, że na etapie prac nad projektem uwzględniliśmy też docelowe połączenie nowej infrastruktury z planami przebudowy ronda Jagiellonów. Projekt przebudowy tego miejsca konsultowaliśmy ze środowiskami rowerowymi oraz Radą d.s. Estetyki. Na zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie środkami unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie  ponad 4,7 mln zł. Wszystkie prace pochłonęły ponad 8 mln zł. 

Trwają przygotowania do powtórzenia przetargu  na rewitalizację kolejnego odcinka bulwarów od ul. Krakowskiej w do ul. Żabiej. Miasto na ten cel pozyskało środki z funduszy centralnych w kwocie 30 mln zł. Bydgoszczanie w czasie konsultacji dotyczących najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazali dalszą rewitalizację bulwarów jako jeden z miejskich priorytetów. 

Nowa inwestycja w liczbach:

  • Długość modernizowanego bulwaru – 270 m
  • Powierzchnia rewitalizowanego terenu – 8849 m2
  • Długość kładki przy dawnej przystani – 12,6 m
  • Liczba dosadzonych drzew – 7 sztuk
  • Powierzchnia zasadzonych krzewów – 525 m2
  • Wartość inwestycji – 8,4 mln zł