logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budżet miasta na rok 2024 uchwalony
Rada Miasta uchwaliła budżet na 2024 rok. Bydgoszcz, mimo rosnących wydatków bieżących, uruchomi oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, m.in. budowę basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie, rewitalizację kolejnych odcinków bulwarów i budowę otwartego kąpieliska. Dokończymy wymianę tramwajów. Na najważniejszych arteriach w mieście nie będą już prowadzone roboty drogowe utrudniające przejazd. Łącznie na funkcjonowanie miasta w 2024 roku wydamy 3 mld zł.


Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku pochłonie prawie 3 mld zł. Dochody miasta wyniosą 2,8 mld zł. Od 3 lat dochody miasta ze względy na wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu” są znacznie zaniżone. Tylko w nadchodzącym roku Bydgoszcz, w stosunku do wcześniej funkcjonujących rozwiązań, będzie musiała obyć się bez 180 mln zł. Jednocześnie wprowadzane są ustawowe rozwiązania skutkujące m.in. wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli oraz płacą minimalną. W tej sytuacji konieczne jest przeznaczanie coraz większych środków na bieżące utrzymanie miasta.

W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł) oraz oświatę (14 procent do kwoty ponad 1 mld zł). Mimo tych wyzwań zadłużenie Bydgoszczy pozostanie na stabilnym poziomie. Wynik osiągany przez Bydgoszcz, gdzie zadłużenie stanowi 42 % bieżących dochodów, to jeden z najlepszych wyników w miastach Unii Metropolii Polskich.

W ocenie Skarbnika Miasta Piotra Tomaszewskiego naprawa finansowania samorządów i przywrócenie przewidywalności wydatków będzie jednym z najważniejszych wyzwań nowego rządu.

Pół miliarda na inwestycje

Na wydatki majątkowe przeznaczymy  496 mln zł. Realizowane będą przede wszystkim inwestycje przygotowane w poprzednich latach oraz dokończymy te rozpoczęte. Wyjątkiem będzie budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. To pierwszy obiekt dedykowany przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy też konkurs na zagospodarowanie placu Teatralnego, a jego zwycięzca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji.

Najważniejsze inwestycje na 2024 rok:

 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej - na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni;
 • Przebudowa zajezdni tramwajowej;
 • Kontynuacja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego;
 • Kontynuacja prac przy budowie IV kręgu Opery Nova (współfinansowanie);
 • Rewitalizacja bulwarów;
 • Utwardzanie ulic gruntowych;
 • Przebudowa ul. Pod Skarpą;
 • Remonty ulic;
 • Budowa dróg rowerowych;
 • Budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności;
 • Modernizacja oświetlenia ulic;
 • Budowa zadaszonych boisk;
 • Termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania;
 • Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy;
 • Kontynuacja prac na pl. Wolności i pl. Kościeleckich;
 • Budowa Centrum Pomocy dla Bezdomnych
 • Budowa nowych mieszkań BTBS.

Ważne projekty (prace budowlane po 2024 roku):

 • Budowa linii tramwajowej na Szwederowo i rozbudowa pętli Las Gdański;
 • Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej, mostu Pomorskiego, wiaduktów Warszawskich oraz innych obiektów inżynierskich;
 • Modernizacja ronda Jagiellonów;
 • Rozbudowa trasy WZ;
 • Rozbudowa ul. Nakielskiej;
 • Budowa nowych tras rowerowych;
 • Basen rehabilitacyjny przy ul. Jesionowej
 • Kąpielisko w Parku Centralnym;
 • Rewitalizacja placu Teatralnego;
 • Fordońskie Centrum Kultury przy ul. Gawędy;
 • Internat dla uczniów XI LO przy ul. Polanka;
 • Przedszkole przy ul. Kościuszki;
 • Siedziba Straży Miejskiej przy ul. Wiślanej;
 • Zagospodarowanie placu Teatralnego