logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budżet 2024. Oczekiwane inwestycje, mniej utrudnień na drogach
Bydgoszcz, mimo rosnących wydatków bieżących, uruchomi oczekiwane przez mieszkańców nowe inwestycje, m.in. budowę basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie, rewitalizację kolejnych odcinków bulwarów i budowę otwartego kąpieliska. Dokończymy wymianę tramwajów. Na najważniejszych arteriach w mieście nie będą już prowadzone roboty drogowe utrudniające przejazd. Łącznie na funkcjonowanie miasta w 2024 roku wydamy 3 mld zł.


- Projekt budżetu miasta to jedna z najważniejszych uchwał dla funkcjonowania miasta - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Wierzę, że to ostatni tak trudny rok, z którymi mierzą się też inne miasta. Wynika to z tego, że udziały w podatku PIT nie wracają do Bydgoszczy. Tylko w tym roku z tego tytułu nasze dochody są mniejsze o 180 mln zł. To efekt tzw. "Polskiego Ładu". Miasto musi się jednak rozwijać. Dlatego będziemy kontynuować rozpoczęte inwestycje i bardzo ostrożnie planować kolejne zadania.

Więcej pieniędzy na oświatę i transport publiczny

Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku pochłonie prawie 3 mld zł. Dochody miasta wyniosą 2,8 mld zł. Od 3 lat dochody miasta ze względy na wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu” są znacznie zaniżone. Tylko w nadchodzącym roku Bydgoszcz, w stosunku do wcześniej funkcjonujących rozwiązań, będzie musiała obyć się bez 180 mln zł. Jednocześnie wprowadzane są ustawowe rozwiązania skutkujące m.in. wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli oraz płacą minimalną. W tej sytuacji konieczne jest przeznaczanie coraz większych środków na bieżące utrzymanie miasta.

W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł) oraz oświatę (14 procent do kwoty ponad 1 mld zł). Mimo tych wyzwań zadłużenie Bydgoszczy pozostanie na stabilnym poziomie. Wynik osiągany przez Bydgoszcz, gdzie zadłużenie stanowi 42 % bieżących dochodów, to jeden z najlepszych wyników w miastach Unii Metropolii Polskich. W ocenie Skarbnika Miasta Piotra Tomaszewskiego naprawa finansowania samorządów i przywrócenie przewidywalności wydatków będzie jednym z najważniejszych wyzwań nowego rządu.

Pół miliarda na inwestycje

- Na wydatki majątkowe przeznaczymy  496 mln zł - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Realizowane będą przede wszystkim inwestycje przygotowane w poprzednich latach oraz dokończymy te rozpoczęte. Wyjątkiem będzie budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. To pierwszy obiekt dedykowany przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy też konkurs na zagospodarowanie placu Teatralnego, a jego zwycięzca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji.

Najważniejsze inwestycje na 2024 rok:

 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej - na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni;
 • Przebudowa zajezdni tramwajowej;
 • Kontynuacja wymiany taboru tramwajowego i autobusowego;
 • Kontynuacja prac przy budowie IV kręgu Opery Nova (współfinansowanie);
 • Rewitalizacja bulwarów;
 • Utwardzanie ulic gruntowych;
 • Przebudowa ul. Pod Skarpą;
 • Remonty ulic;
 • Budowa dróg rowerowych;
 • Budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności;
 • Modernizacja oświetlenia ulic;
 • Budowa zadaszonych boisk;
 • Termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania;
 • Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy;
 • Kontynuacja prac na pl. Wolności i pl. Kościeleckich;
 • Budowa Centrum Pomocy dla Bezdomnych
 • Budowa nowych mieszkań BTBS.

Ważne projekty (prace budowlane po 2024 roku):

 • Budowa linii tramwajowej na Szwederowo i rozbudowa pętli Las Gdański;
 • Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej, mostu Pomorskiego, wiaduktów Warszawskich oraz innych obiektów inżynierskich;
 • Modernizacja ronda Jagiellonów;
 • Rozbudowa trasy WZ;
 • Rozbudowa ul. Nakielskiej;
 • Budowa nowych tras rowerowych;
 • Basen rehabilitacyjny przy ul. Jesionowej
 • Kąpielisko w Parku Centralnym;
 • Rewitalizacja placu Teatralnego;
 • Fordońskie Centrum Kultury przy ul. Gawędy;
 • Internat dla uczniów XI LO przy ul. Polanka;
 • Przedszkole przy ul. Kościuszki;
 • Siedziba Straży Miejskiej przy ul. Wiślanej;
 • Zagospodarowanie placu Teatralnego

Materiały do pobrania