logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Botanik zachwyci na nowo
Po gotowej dokumentacji projektowej na rewitalizację Ogrodu Botanicznego UKW, przyszedł czas na podpisanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem będzie przetarg na prace budowlane i rozpoczęcie robót. Zadanie ujęliśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji, co umożliwiło uczelni pozyskanie unijnego dofinansowania na to zadanie.


Głównym celem projektu jest szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Bo Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego służy nie tylko celom naukowo-dydaktycznym uczelni, ale jest także miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Miasto ze swojej puli środków unijnych na rewitalizację (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji) zabezpieczyło 625 tys. zł. na ten cel.

W zeszłym roku ruszyły prace projektowe, podczas których uczelnia podjęła decyzję o etapowaniu inwestycji. Szacowana wartość kompleksowej rewitalizacji wzrosła do ponad 3 mln zł. Trzykrotnie wyższa kwota realizacji zadania od pierwotnych założeń podzieliła inwestycję na dwa etapy. Pierwszy obejmie poszerzenie ścieżek i placów dydaktycznych – obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawi się także oświetlenie parkowe, monitoring oraz pomost na stawie, który ma uatrakcyjnić bydgoski „Botanik”. Zaplanowano także kilka drobniejszych prac remontowych w budynkach oraz budowę nowych wiat.

W drugim etapie przewidziano rozbudowę budynku parterowego, który zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i kulturalne. Pojawi się docelowa wiata, zmodernizowane zostaną 2 budynki gospodarcze. W czwartek, 29 kwietnia odbyło się przekazanie umowy na dofinansowanie zadania. W sumie uczelnia może liczyć na 625 tys. zł wsparcia ze środków unijnych i ponad 300 tys. z budżetu państwa. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetarg na prace budowlane, a następnie rozpoczęcie robót.

Historia ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włączenie ogrodu w 1951 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.  W roku 1977 Instytut przeniósł swoje kolekcje do nowej lokalizacji, a dotychczasowy, tradycyjny bydgoski „botanik” został przekształcony w ogólnodostępny park miejski. Stopniowy powrót do dawnej świetności rozpoczął się od nadania ogrodowi statusu pomnika przyrody „Arboretum” w roku 1995. Przejęcie terenu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w roku 1999 przyspieszyło pozytywne zmiany. Ich zwieńczeniem ma być rewitalizacja infrastruktury ogrodu oraz realizacja nowych projektów społecznych na jego terenie. Botanik znajduje się na naszej pszczelej ścieżce, która powstała w ramach międzynarodowego projektu BeePathNet. Celem projektu jest zachęcanie do tworzenia miejsc dbających o pszczoły i bioróżnorodność w mieście.