logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpieczne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na Wyżynach
Trwa przetarg na budowę nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach w miejscu starej kładki. Pozwoli ono korzystać osobom starszym i z niepełnosprawnościami ruchowymi z ważnych przystanków tramwajowych. Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego.


Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby starsze, rodzice z wózkami dziecięcymi oraz rowerzyści. Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej bezpośrednich głosów oddano na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Przy tym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja  świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji. Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych. Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe  drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Przetarg ogłoszony

Obecnie trwa przetarg na roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj i buduj. Wstępnie zakładamy, że nowa bezpieczna  infrastruktura powstanie jeszcze w tym roku. O wyborze wykonawcy oprócz ceny decydować będzie też długość gwarancji.
Będzie to kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W poprzednich latach

  • zmodernizowano wiadukty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • powstało rondo na połączeniu z ul. Chemiczną
  • dobudowano drogi rowerowe od węzła Szarych-Szeregów – do ronda Kujawskiego
  • zmodernizowano rondo Kujawskie
  • powstała sygnalizacja świetlna na rondzie Solidarności RI oraz na wysokości Kauflanda
  • zmodernizowano węzeł Szarych Szeregów oraz pętlę tramwajowe na Wyżynach i Kapuściskach

Stowarzyszeni i społecznicy za przejściem

Rada Osiedla Wyżyny, a także  Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z  niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że  kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - koło Wyżyny.