logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ażurowe płyty na gruntówkach
Wkrótce rozpocznie się pilotażowe utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi. W pierwszej kolejności twardą nawierzchnię zyskają ulice: Łucka, Przyłubska, Okopowa oraz Pelikanowa. Drogowcy wybierają wykonawcę prac i przygotowują się do kolejnych inwestycji.


Do pilotażowego przedsięwzięcia wybrane zostały ulice znajdujące się na osiedlach, na których znajduje się najwięcej gruntówek. Z programu wykreślono ulice, które w najbliższych latach mogą liczyć na kompletną przebudowę w oparciu o funkcjonujący od 2016 roku Wieloletni Program  Utwardzania Ulic Gruntowych, który zakłada kompleksowa przebudowę pasa drogowego. Na ulicach utwardzanych płytami ażurowymi nie będą też w najbliższych latach prowadzone prace związane z uzbrojeniem podziemnym. Warto jednak podkreślić, że rozbiórka i odtworzenie takiej nawierzchni jest stosunkowo proste (np. w trakcie usuwania awarii na podziemnych sieciach).

W ramach pierwszego przetargu do utwardzenia wytypowano ulice Łucką, Przyłubską, Okopową oraz Pelikanową. Wykonawcy zainteresowani zleceniem wycenili podobnie wartość kontraktu na kwoty od 1,2 do 1,3 mln zł. Na realizację robót potrzebują po podpisaniu umowy około 70 dni. Obecnie trwa weryfikacja przedstawionych ofert.
Płyty ażurowe będą układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron jezdnie będą ograniczone krawężnikami stabilizującymi całą konstrukcję drogi. Koszty budowy tego typu dróg są znacznie niższe, niż w przypadku nawierzchni asfalto-betonowych. Są jednak mniej odporne na uszkodzenia. Dlatego na wszystkich tego typu ulicach analizowane będzie  wprowadzenie dodatkowych  ograniczeń tonażowych.

ZDMiKP wytypował już kolejne ulice do utwardzenia płytami ażurowymi.  W drugim pakiecie znajdzie się ulice Sybiraków w Nowym Fordonie, która obsługuje między innymi kilka bloków. Poza tym utwardzone zostaną ulice Orna i Liściasta na Miedzyniu. Ogłoszenie przetargu na to zadanie planowane jest jeszcze przed wakacjami. W trzecim etapie drogowcy zamierzają uruchomić zadania związane z ułożeniem płyt na Karsińskiej, Borowiackiej i Warneńczyka.