logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Analitycy medyczni i kosmetolodzy z dyplomami
Prezydent Rafał Bruski wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentkom i absolwentom Wydziału Farmaceutycznego – kierunków analityka medyczna i kosmetologia. W tegorocznym rankingu „Perspektyw” kosmetologia znalazła się na 2 miejscu w Polsce.


Wręczenie dyplomów, listów gratulacyjnych i nagród absolwentom poprzedziło odśpiewanie hymnu z towarzyszeniem Chóru Collegium Medicum, przemówienia prorektora ds. CM i dziekana Wydziału Farmaceutycznego. Wykład pt. „Pogawędki drobnoustrojów, czyli słów kilka o quorum sensing” wygłosił  dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK.


Bieżący rok jest bardzo owocny w historii Wydziału. Kierunki Wydziału Farmaceutycznego odnotowały awans w rankingu „Perspektyw” – studia w zakresie kosmetologii znalazły się na drugim miejscu w Polsce. Dwoje studentów kierunku farmacja z Bydgoszczy jako jedyni studenci farmacji z całej Polski otrzymali stypendium naukowe ministra, a adiunkt Wydziału Farmaceutycznego – stypendium ministra dla młodych naukowców. W tym roku studenci Wydziału Farmaceutycznego podjęli się organizacji ogólnopolskiego konkursu LabTest, przyczyniając się do powstania ogólnopolskiego Zrzeszenia Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych, któremu przewodniczy studentka Wydziału Farmaceutycznego z Bydgoszczy.Warto wiedzieć:
W 2002 r. Collegium Medicum rozpoczęło kształcenie na kierunku farmacja. Cztery lata później oddany został do użytku nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2. W 2013 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych. W 2014 r. natomiast – do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. W tym samym roku, w sąsiedztwie budynku wydziałowego przy ul. Jurasza, utworzono Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych.
W 2015 r. na Wydziale utworzono studia doktoranckie w zakresie dwóch dyscyplin, a rok później uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. 2018 rok przyniósł rekordową kwotę pozyskanych przez pracowników Wydziału Farmaceutycznego grantów NCN (najwięcej spośród 17 Wydziałów UMK) oraz uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznego.

W latach 2020-2021 pięć katedr Wydziału Farmaceutycznego pozyskało dotacje w łącznej wysokości ok. 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. kujawsko-pomorskiego na wyposażenie laboratoriów w aparaturę badawczą.
Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego jest prof. dr hab. Stefan Kruszewski.