logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie Konstytucję. Z okazji 233. rocznicy tego wydarzenia na bydgoskim Starym Rynku odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem m.in. Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.


Uroczystości upamiętniające 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od mszy św. w Katedrze Bydgoskiej pw. Św. Marcina i Mikołaja. Następnie odbyły się uroczystości patriotyczne na Starym Rynku. Odegrano hymn państwowy, a na maszt podniesiona została biało-czerwona flaga. W uroczystościach obok mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, wojska udział wzięli m.in. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.


- Dzięki przyjęciu Konstytucji 3 Maja Polacy odzyskali poczucie własnej podmiotowości i wartości, podtrzymali szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. Odwoływanie się do niego w trudniejszych latach naszej historii, pozwoliło trwać i przetrwać, zachowując wewnętrzną wolność – dla przyszłości, nowych możliwości, perspektyw dobrego jutra, które stało się naszym udziałem w europejskiej wspólnocie - mówił Prezydent Rafał Bruski.
 -Czerpiąc z bogactwa tego dziedzictwa, pełni wdzięczności dla wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą, świętujmy zatem dzisiaj z radością. Niech ta radość nie oznacza jednak braku refleksji. W świetle zagrożeń i niepokojów dzisiejszego świata, ważne, byśmy jako Naród trwali w jedności. Kochajmy naszą Ojczyznę! Pielęgnujmy z troską wartości demokracji, wolności i niezależności! Wszystko to dla wspólnego bezpieczeństwa, ale i codziennej radości z życia w dumnym kraju i pięknym mieście.Na koniec uroczystości wszyscy obecni wysłuchać mogli koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej. Mieszkańcom rozdane także zostały flagi narodowe.

 

Warto wiedzieć:
Pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją była uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa regulująca ustrój Prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem konstytucyjnych zapisów.
Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., a podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 – składała się z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.