logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję. Rocznicowe uroczystości patriotyczne odbyły się na Starym Rynku. Miasto reprezentowali: zastępczyni prezydenta Maria Wasiak oraz miejscy radni.


Uroczystości upamiętniające 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Bydgoskiej pw. Św. Marcina i Mikołaja. Następnie odbyły się uroczystości patriotyczne na Starym Rynku. Odegrany został hymn państwowy, podniesiono flagę na maszt. Miasto reprezentowali zastępczyni prezydenta Maria Wasiak oraz miejscy radni.

 

Także w niedzielę (3.05) na Starym Rynku rozdawaliśmy egzemplarze konstytucji wraz z okolicznościową pocztówką. 

Konstytucja to zasady warunkujące ład i porządek, gwarantujące bezpieczeństwo zapewniające państwu i narodowi trwałość i integralność. Warto, abyśmy o tym pamiętali, nie tylko obchodząc rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech wartość i wielkość Konstytucji z 1791 roku będzie nie tylko godnie upamiętniana, ale przede wszystkim każdego dnia jak najlepiej wykorzystywana dla rozwoju, tolerancji i pokoju.

Warto wiedzieć:

Pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją była uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa regulująca ustrój Prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem konstytucyjnych zapisów.

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., a podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 – skalda się z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.