logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Więcej miejsc w bydgoskich żłobkach
Projekt „Bydgoskie Żłobki Plus” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu powstanie 100 nowych miejsc opieki w Bydgoskim Zespole Żłobków Miejskich dla dzieci do lat 3.


Nowe miejsca powstaną dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni i przekształceniom funkcjonalnym pomieszczeń w 5 żłobkach (Żłobek nr 12, Żłobek nr 17, Żłobek nr 18, Żłobek nr 20, Żłobek Integracyjny). W poszczególnych placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowe, adaptacyjne, zakup stosownego wyposażenia.

Przez 2 lata finansowane będą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu. Miejsca w żłobkach zostaną przyznane tym dzieciom, które znajdują się na listach oczekujących. Obecnie na wolne miejsca oczekują 273 osoby. Na 2018 rok w kolekcjach jest już zapisanych 613 dzieci. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i z tego powodu nie mogą wrócić na rynek pracy - zdecydowana większość z nich to kobiety. Projekt umożliwi im powrót do aktywności zawodowej.

Projekt rozpocznie się w listopadzie 2017. Na nowe miejsca dzieci przyjmowane będą od stycznia 2018 roku.

Projekt „Bydgoskie Żłobki Plus” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 393 337,18 zł, w tym dofinansowanie: 2 034 336,60 zł, wkład własny Miasta: 359 000,58 zł. Projekt będzie realizowany od listopada 2017 r. do końca 2019 r.