logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna świętowała 50-lecie
Kornelowa Gala inaugurująca obchody jubileuszu Szkoły, której patronuje Kornel Makuszyński, odbyła się w siedzibie Szkoły przy ul. Jesionowej. To nie koniec atrakcji – już w piątek na Wyspie Młyńskiej odbędzie się Piknik charytatywny „Kucharze-Dzieciom”. Gościem specjalnym będzie Kevin Aiston. Wszystko w ramach obchodów święta Szkoły.


- Jest mi niezmiernie miło być tu dziś z Państwem. Chciałabym w imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego złożyć serdeczne życzenia i przekazać pozdrowienia. Jesteśmy w szkole niezwykłej, która może pochwalić się sukcesami i w której panuje szczególna atmosfera. Za pracę, pasję i serce dziękuję dyrekcji i wszystkim pracownikom Szkoły – mówiła zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz.Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego w Bydgoszczy wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. W ciągu ostatnich lat placówka została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• w 2013 r. wyposażono szkołę w dźwig osobowy dla niepełnosprawnych (240.000 zł.)
i wyremontowano bibliotekę szkolną (12.600 zł.) oraz toalety z przystosowaniem ich
do potrzeb osób niepełnosprawnych (70.000 zł.); • w 2015 r. odnowiono korytarze na trzech kondygnacjach (82.000 zł.) i klatkę schodową oraz zmodernizowano  świetlicę szkolną (10.000 zł.). Dokonano wymiany instalacji oświetleniowej w niektórych salach dydaktycznych (140.000 zł.). Przy szkole powstało nowe boisko wielofunkcyjne (600.000 zł.);
• w 2016 r. dokonano wymiany nawierzchni placu rekreacyjnego (300.000 zł.)
i prowadzącego do szkoły chodnika, dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych (64.000 zł.). Wyremontowano także salę terapeutyczno-treningową (2.000 zł.);
• w 2017 r. wymieniono podłogi w 4 salach lekcyjnych (20.000 zł.).
Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych jest jednym z trzech szkół tego typu w Bydgoszczy. Szkoła powstała w 1967 roku w starym, liczącym ponad 100 lat, budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej 82. Warunki lokalowe tej szkoły nie zaspokajały szeregu potrzeb w zakresie rewalidacji uczniów. Brak boiska uniemożliwiał prowadzenie ćwiczeń ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego i hamował naturalną u dzieci potrzebę ruchu w czasie przerw. W takich warunkach szkoła funkcjonowała przez 33 lata.1 września 2000 roku uczniowie i nauczyciele rozpoczęli kolejny rok nauki w nowym budynku szkoły przy ul. Jesionowej 3a, w którym zajęcia odbywają się do dziś.

Warto wiedzieć:
Szkoła aktywnie włączyła się także w programie Bydgoski Budżet Obywatelski, dzięki czemu wkrótce przy terenie Zespołu powstaną nowe urządzenie do zabawy i ćwiczeń. W latach ubiegłych skorzystano także z możliwości programu „25/75” i przeprowadzono remont korytarzy w Szkole. Prezydent Miasta Bydgoszczy uczestniczył w uroczystym finale zadania w trybie Inicjatywy Lokalnej "25/75" pn. "Razem możemy więcej" organizowanym przez Dyrektora Szkoły Panią Ilonę Zygadło i pogratulował zrealizowania pierwszej inwestycji w 2014 r. w ramach programu "25/75".
BBO - więcej informacji można znaleźć TUTAJ
25/75 - więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Miasto na uroczystości reprezentowała zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński i radni: Janusz Czwojda, Ireneusz Nitkiewicz i Stefan Pastuszewski.

Więcej o pikniku można przeczytać TUTAJ.