logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przedstawiciele najlepszych szkół ponadgimnazjalnych z wizytą u prezydenta
29 stycznia w ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Rafała Bruskiego z przedstawicielami szkół, które zajęły wysoką lokatę w XX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018.


Wybór liceum lub technikum to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To ta szkoła kształtuje przyszłość młodego człowieka, przygotowuje go do dorosłości. Ranking Perspektyw wskazuje te licea i technika, które robią to najlepiej, najskuteczniej.

Na początku spotkania Iwona Waszkiewicz - zastępca prezydenta miasta przedstawiła idee rankingu i wyniki bydgoskich szkół, które zajęły wysokie miejsca w tegorocznej edycji konkursu.

Każdy z dyrektorów podzielił się spostrzeżeniami odnośnie konkursu i podziękował prezydentowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Również uczniowie zabrali głos, opowiadali o swoich szkołach i planach na przyszłość.

Na koniec spotkania prezydent wręczył dyrektorom szkół gratulacje oraz nagrody pieniężne.

Jak wypadły bydgoskie technika?
W rankingu techników na 2 miejscu w kraju zajęło Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych, 25 miejsce zajęło Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, 53 - Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych, a 92 miejsce zajęło Technikum Budowlane w ZS Budowlanych. Szkoły te uhonorowano Złotymi Tarczami.

Jak wypadły bydgoskie licea?
W rankingu liceów VI Liceum Ogólnokształcące zajęło 14 miejsce w kraju
i zdobyło Złotą Tarczę.

Warto wiedzieć:
•  Organizatorem Rankingu są Fundacja Edukacyjna Perspektywy - wydawca miesięcznika „Perspektywy” oraz redakcja dziennika „Rzeczpospolita”.
• W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2018 wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych:
- przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
- dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
- członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).