logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Po boiskach czas na hale
W projekcie budżetu miasta na 2018 rok znalazło się blisko 19 mln zł na rozpoczęcie budowy czterech nowych hal sportowych. Pozwolą one prowadzić zajęcia fizyczne w jeszcze lepszych warunkach.


- W przyszłym roku zakończymy duży pakiet zadań związanych z termomodernizacją 27 budynków bydgoskich szkół i przedszkoli. W budowie znajduje się basen przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Kapuściskach. Zależy nam również na budowie nowoczesnych hal sportowych. Miasto jest w dobrej kondycji finansowej, dzięki czemu możemy te wszystkie zadania realizować jednocześnie – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Ważne szkoły – nowe hale

W 2018 roku zaplanowano między innymi budowę nowej sali przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Pomiędzy placem Wolności i ulicą Krasińskiego powstanie zupełnie nowy obiekt. Jego kolorystyka i zastosowane materiały na elewacji mają uwzględniać sąsiedztwo zabytkowych budynków. W sali znajdzie się boisko o wymiarach około 19 na 36 metrów. Projekt przewiduje też zlokalizowanie trybuny na ponad 120 widzów. W obiekcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdą się także siłownie i inne sale do ćwiczeń. Na rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano 4 mln zł.

Hala sportowo-rehabilitacyjna powstać ma natomiast przy Zespole Szkół nr 14 na ul. Kcyńskiej. Obecnie kończą się prace nad projektem budowlanym i wykonawczym. W oparciu o tę dokumentację planowane jest też zlecenie prac termomodernizacyjnych przy głównym budynku szkoły. Hala będzie połączona z budynkiem szkoły łącznikiem, w którym planowane jest umieszczenie pomieszczeń rehabilitacyjnych, dydaktycznych, świetlicy i innych sal. Nowy gmach ma powstać w miejscu istniejącego obiektu, który planowany jest do rozbiórki. Wymiary nowej hali to około 19x36 metrów.  W 2018 roku na inwestycję zabezpieczonych zostanie 8,35 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zlecone zostaną także prace budowlane w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza. Zakres tego zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 43 na 23 metry. Na boisku wytyczone zostaną miejsca do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i miejsca treningowe. Projekt przewiduje też siłownię, salę fitness, szatnie, zaplecze sanitarno-magazynowe, pokoje nauczyciele i sędziów oraz widownię na 250 osób.  Na ten cel w 2018 trafią 4 mln zł.

Liczymy na wsparcie

Przy realizacji tych trzech zadań zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość tych inwestycji wyniesie około 36 mln zł. W 2018 roku planowane jest ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców prac budowlanych. Finisz robót planowany jest na 2019 rok.Odpowiednie warunki

Dodatkowo  rozpoczną się też prace nad dokumentacją niezbędną do budowy kolejnej sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Dzięki nowej sali powstaną odpowiednie warunki w procesie rehabilitacji i wychowania uczniów niepełnosprawnych. Wstępnie założono, że będzie to obiekt o wymiarach około 25,7 na 30,7 m z zapleczem sanitarno-szatniowym. W przypadku tego przedsięwzięcia miasto podejmie starania związane z uzyskaniem wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na rozpoczęcie prac budowlanych zabezpieczono na przyszły rok pół miliona złotych. Budowa obiektu pochłonie około 5 mln zł i zakończy się również w 2019 roku.

Ważne liczby:

  • ok. 41 mln pochłonie budowa wszystkich obiektów
  • ok. 14 mln zł kosztować ma hala przy ul .Kcyńskiej
  • 4 nowe hale