logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesne pracownie w bydgoskim Elektryku
Technikum Elektryczno-Energetyczne przy Zespole Szkół nr 12 wzbogaciło się o dwie nowe pracownie. Będą się w nich kształcić technicy chłodnictwa i klimatyzacji oraz technicy energetycy.


Dziś (15 marca) w Technikum Elektryczno-Energetycznym przy ulicy Stawowej 41 odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pracowni zawodowych: chłodnictwa oraz klimatyzacji i wentylacji. Na oficjalnym otwarciu Prezydenta Rafała Bruskiego reprezentował jego zastępca Mirosław Kozłowicz. 


Utworzenie nowych pracowni to ważne wydarzenie w funkcjonowaniu Technikum Elektryczno-Energetycznego, które jako kontynuator tradycji Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy, ma już ponad czterdziestoletnią tradycję.

Szkoła dynamicznie reaguje na potrzeby rynku pracy, co zaowocowało wdrożeniem w 2008 roku we współpracy z firmą DKA Polska Sp.  z o. o. kształcenia techników chłodnictwa i klimatyzacji

Pracownie zostały dofinansowane w kwocie 1,2 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. Beneficjentem projektu, który ma na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej, jest miasto Bydgoszcz.

Warto wiedzieć:
Zespół Szkół nr 12 kształci w czterech zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji (jako jedna z pierwszych szkół w Polsce) oraz technik urządzeń dźwigowych. W Branżowej Szkole I stopnia Elektrycznej nr 2 będą kształcić się elektrycy i elektromechanicy. Aby przygotować wysokiej klasy specjalistów, szkoła dba o nowoczesną bazę dydaktyczną, współpracując z pracodawcami branż oraz uczelniami z regionu.