logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie szkoły ponadgimnazjalne w Rankingu Perspektyw 2018
Technikum Elektroniczne z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rankingu Perspektywy 2018 zajęło drugie miejsce wśród wszystkich techników w Polsce.


Wybór liceum lub technikum to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To ta szkoła kształtuje przyszłość młodego człowieka, przygotowuje go do dorosłości. Ranking Perspektyw wskazuje te licea i technika, które robią to najlepiej, najskuteczniej.

Już po raz dwudziesty Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018.  Ranking wskazuje najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne.

Co było najważniejsze?
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.
Z satysfakcją odnotowujemy obecność wśród najlepszych liceów i techników
w Polsce szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz.

Jak wypadły bydgoskie technika?
W rankingu techników na 2 miejscu w kraju zajęło Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych, 25 miejsce zajęło Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, 53 Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych, a 92 miejsce zajęło  Technikum Budowlane w ZS Budowlanych. Szkoły te uhonorowano Złotymi Tarczami. Srebrną Tarczę przyznano  Technikum Chemicznemu w ZS Chemicznych (miejsce 115), a brązową Technikum Odzieżowo-Handlowemu w ZS Handlowych  (miejsce  209) .  

Jak wypadły bydgoskie licea?
W rankingu liceów VI Liceum Ogólnokształcące zajęło 44 miejsce w kraju
i zdobyło Złotą Tarczę. Srebrne Tarcze uzyskały I Liceum Ogólnokształcące (miejsce  163) i  II Liceum Ogólnokształcące (miejsce 210). IV LO wyróżniono Brązową Tarczą (miejsce 349).
Dyrektorom i społecznościom szkolnym serdecznie gratulujemy uzyskania wysokich lokat i zdobytych wyróżnień.

Podrankingi
W rankingu maturalnym VI Liceum Ogólnokształcące zajęło 66 miejsce w kraju wśród liceów, a wśród techników Technikum Elektroniczne miejsce 3.
W Rankingu Szkół Olimpijskich VI Liceum Ogólnokształcące sklasyfikowano na
14 miejscu w kraju.