logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie Kulturalne Marki Oświatowe przyznane
Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej jest szczególną formą wyróżnienia, wsparcia i promocji dla najlepszych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw aktywizujących dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze, które jednocześnie promują od lat swym dorobkiem artystycznym Miasto i środowisko oświatowe. Wręczenie dyplomów odbyło się 16 listopada 2017 r. w bydgoskim Ratuszu.


Tytuły BKMO otrzymały następujące inicjatywy :

1)    Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich „KLAPS”, realizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6;
2)    Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier”, realizacja Młodzieżowy Dom Kultury nr 5;
3)    Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży, realizacja  Pałac Młodzieży;
4)    AFF-Era Filmowa, realizacja Pałac Młodzieży;
5)    Bydgoskie Impresje Muzyczne – Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży, realizacja Pałac Młodzieży

oraz zespoły artystyczne:

1)    Chór „PRIMO” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1;
2)    Orkiestra Muzyków Bydgoskich „EMBAND” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
3)    Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych;
4)    Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” Młodzieżowego Domu Kultury nr 4;
5)    Junior Jazz Big Band’75 i Jazz Big Band’75 Pałacu Młodzieży.Warto wiedzieć:

Oceny projektów, w oparciu o ich wartość merytoryczną, społeczną i organizacyjną oraz znaczenie promocyjne dla Miasta i środowiska oświatowego, dokonała komisja powołana przez Prezydenta Bydgoszczy, w skład której weszli przedstawiciele Komisji Kultury i Nauki i  Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, Biura Kultury Bydgoskiej, Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pod uwagę wzięto m.in. oryginalność przedsięwzięć, uwzględnienie aspektu edukacyjnego, animacyjnego, społecznego, różnorodność form towarzyszących przedsięwzięciom oraz zasięg i trwałość oddziaływania a także efekty w postaci współpracy czy integracji z innymi podmiotami. Nadany tytuł BKMO obowiązuje przez okres 3 lat. Po tym okresie wnioskodawca może ubiegać się o tytuł BKMO na kolejne 3 lata.