logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Rynku. Zmiany w ruchu. Raport nr 6
Na Starym Rynku ruszają kolejne etapy robót. Wykonawca w poniedziałek (13 sierpnia) zacznie prace wzdłuż północnej pierzei. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie Starego Miasta. Dzięki tej inwestycji salon miasta stanie się miejscem przyjaznym dla bydgoszczan i turystów.


W pierwszym etapie zamknięta zostanie możliwość przejazdu wzdłuż północnej pierzei rynku. Dotychczasowy ruch pojazdów z ul. Farnej zostanie przekierowany w ul. Malczewskiego i dalej fragmentem ul. Grodzkiej, które staną się ulicami jednokierunkowymi. Dostęp do ul. Farnej na długości płyty rynku będą miały tylko pojazdy budowy.

W drugim etapie zamknięty zostanie  przejazd ul. Krętą przy skrzyżowaniu z ul. Jatki. Dotychczasowy ruch pojazdów z ul. Jana Kazimierza zostanie skierowany w lewo w kierunku ul. Niedźwiedzia poza pojazdami budowy oraz pojazdami zaopatrzenia do 3,5 t na czas za i wyładunku. Pojazdy budowy i zaopatrzenia do 3,5t będą mogły tak jak dotychczas przejeżdżać wschodnią pierzeją Starego Rynku, po czym będą kierowane w lewo w ul. Farną i dalej Malczewskiego i Grodzką. Na tym etapie ul. Farna, Malczewskiego i dalej fragment ul. Grodzkiej staną się ulicami jednokierunkowymi. Pojazdy budowy przy wschodniej pierzei rynku będą mogły poruszać się dwukierunkowo. Poszczególne etapy prac zajmą około 2 tygodni.

Cały czas prowadzone są też prace przy przebudowie podziemnego uzbrojenia i podbudowie centralnej części płyty. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się tez do radnych o zaopiniowanie propozycji umiejscowienia pomnika Kazimierza Wielkiego na Starym Rynku. Taką lokalizację zaproponowała Społeczna Rada ds. Estetyki. Jeśli radni w najbliższym czasie  pozytywnie ocenią ten pomysł monument z cokołem zostanie wkomponowany w płytę jeszcze  w trakcie prac nad rewitalizacją najważniejszego placu Bydgoszczy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Pomnik założyciela Bydgoszczy może trafić na Stary Rynek – zadecyduje Rada Miasta”