logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekordowo niskie bezrobocie – w Bydgoszczy tylko 4 proc.
Według szacunków Powiatowego Urzędu Pracy, stopa bezrobocia w Bydgoszczy na koniec października wyniosła 4 proc. Tak niskiego wskaźnika nie odnotowano jeszcze nigdy, od czasu, gdy GUS oblicza stopy dla powiatów.


Październik był kolejnym miesiącem, w którym w Bydgoszczy (a także w powiecie bydgoskim) zanotowano spadek poziomu bezrobocia. Na koniec ubiegłego miesiąca w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 6 tys. 667 bezrobotnych bydgoszczan (o 310 osób mniej niż na koniec września) i 2 tys. 655 mieszkańców okolicznych gmin (spadek o 33 osoby).

Od początku roku liczba bezrobotnych w naszym mieście zmniejszyła się aż o 1 tys. 345 osób, a w powiecie o 497. Co ważne, w ostatnich miesiącach znacząco zmniejszył się udział osób po 50 roku życia wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (aktualnie 29,9 %) oraz osób niepełnosprawnych (8,2 %).

Według szacunków PUP stopa bezrobocia w  Bydgoszczy na koniec października wyniosła 4,0 %. Tak niskiego wskaźnika nie odnotowano jeszcze nigdy od czasu, gdy GUS oblicza stopę dla powiatów, czyli od 2000 roku.

Dla porównania, stopa bezrobocia w Polsce na koniec października wynosi 6,6 proc., a dla województwa kujawsko - pomorskiego 9,8 proc. (dane szacunkowe MRPiPS).