logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rehabilitacyjny basen na Szwederowie – umowa na dokumentację podpisana
Rozpoczynają się prace nad dokumentacją projektową niezbędną do budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 na Szwederowie. W piątek (10 sierpnia) podpisana została umowa z wykonawcą. Nowy obiekt będzie dedykowany niepełnosprawnym oraz seniorom.


Do szkoły przy ul. Jesionowej uczęszcza około 140 uczniów. Część basenowa ma powstać przy północnym skrzydle budynku.  Basen ma spełniać funkcje rehabilitacyjna dla jak najszerszej grupy osób z niepełnosprawnością. W opinii ekspertów pływanie jest jedną z najlepszych  form rehabilitacji i terapii. Obiekt miałby być dostępny tez dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz starszych.
W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa. Przetarg na to zadanie wygrała pracownia architektoniczna GPVT. W ramach zadania architekci w pierwszej kolejności opracują koncepcje, a następnie m.in. wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. Skompletuje też wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, które umożliwią rozpoczęcie prac budowlanych. Całym opracowanie  miasto będzie dysponować jesienią przyszłego roku. Koszt dokumentacji to 150 tysięcy złotych.

Umożliwi to następnie zlecenie prac budowlanych. Realizując to zadanie będziemy starali się pozyskać wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wstępnie zakłada się dobudowanie nowej części szkoły i utworzenie dwóch niecek basenowych w tym jednej z podnoszonym dnem  i wykorzystanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody. Obiekt ma być wyposażony m.in. w specjalne windy oraz urządzenia rehabilitacyjne.