logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Po fontannie i chodniku czas na monitoring
Skwer T. Nowakowskiego na Szwederowie znajdzie się pod okiem miejskich kamer. To kolejny element rewitalizacji tego miejsca. Wcześniej odnowiona została fontanna oraz powstał nowy chodnik łączący ulicę Orlą z Ignacego Skorupki.


Rozbudowa monitoringu w tej części Szwederowa zakłada montaż 3 kamer. Konieczne jest też ułożenie około 130 metrów przewodów. Punkty monitoringu zostaną zainstalowane na słupach. Pozwolą one lepiej zadbać o rewitalizowany skwer i poprawić bezpieczeństwo. Obecnie trwa wybór wykonawcy prac montażowo-budowlanych. Przedsięwzięcie zakończy się jesienią.

Wcześniej kamera została zainstalowana u zbiegu ulic Podgórnej, Orlej i Ugory. To nietypowe skrzyżowanie zostało też wyremontowane w ubiegłym roku.

Warto podkreślić, że na skwerze Nowakowskiego zrealizowano w poprzednich latach kilka innych przedsięwzięć. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał kompleksowy projekt rewitalizacji tego miejsca, odrestaurowano rzeźbę autorstwa Teodora Gajewskiego przedstawiająca dzieci bawiące się z rybą. Wybudowano też nowy mur oporowy wokół fontanny, a następnie uruchomiono wodotrysk. Z początkiem sezonu  – 1 maja fontanna zostanie znów włączona. Z kolei w oparciu o program „Inicjatywy lokalne 25/75” powstała też nowa  alejka łączące ulice Skorupki i Orlą przy budynku Łaźnia Miejskiej -  Centrum Zdrowia, Rozwoju i Kultury.