logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młyn Rothera. Ciepłe zabytkowe mury - jak to możliwe? Raport nr 8
Pierwsze wnętrza kompleksu Młyna Rothera zyskują docelowy kształt. Na ścianach spichrzy pojawia się charakterystyczny wzór szachulca. Sprawdziliśmy jak powstają te elementy. Duży zakres prac realizowany jest też przy konstrukcji podziemnego garażu, którego górna część zamieni się w przyszłym roku w reprezentacyjny taras. To największa inwestycja, która wieńczyć ma rewitalizację Wyspy Młyńskiej


Skalę prac, które wykonywane są we wnętrzach obiektu można dostrzec wyłącznie na etapie budowy. Po ich zakończeniu na ścianach obu spichrzy (zbożowego i mącznego) dominować ma estetyczny wzór szachulca wypełnionego białym tynkiem. Jednak by uzyskać taki końcowy efekt budowlańcy muszą wcześniej wykonać mnóstwo innych prac. W pierwszej kolejności cała drewniana konstrukcja ścian zewnętrznych została wzmocniona nowymi belkami i słupami, które przenoszą teraz większość obciążeń. Jednocześnie stare konstrukcyjne elementy drewniane mające 170 lat poddano zabiegom konserwatorskim. Te w najgorszym stanie wymieniono. Oryginalny materiał ścian będzie widać przede wszystkim z zewnątrz na elewacji budynku. Poza tym wyeksponowane będą oryginalne potężne słupy znajdujące się w centralnej części spichrzy.

Ciepła ściana, mniejsze rachunki

Natomiast od wewnątrz na ściany spichrzy zdobić będzie wzór szachulca wypełnionego tynkiem. W rzeczywistości stworzą go nowe, zaimpregnowane belki i słupy oraz umieszczone między nimi płyty kartonowo-gipsowe ze strukturalnym tynkiem. Pomiędzy płytami i starą zewnętrzną ceglaną ścianą układana jest gruba warstwa ocieplającej wełny mineralnej oraz paroprzepuszczalna folia. Budowlańcy przed wykonywaniem tych prac wyposażają też kolejne przestrzenie we wszystkie niezbędne instalacje. Tak wykonane ściany mają być nie tylko wyjątkowo estetyczne i nawiązujące do historii, ale przede wszystkim bardzo ciepłe, co pozwoli ograniczać zużycie energii niezbędnej do ogrzania obiektu.

Eleganckie tarasy nad garażem

Równolegle ze ścianami wykonywane są posadzki. W nich również układane są instalacje. Docieplone są już także połacie dachu w spichrzu zbożowym. Szereg prac wykonywanych jest również w zewnętrznej rozbudowywanej części kompleksu młyńsko-zbożowego. Trwa zbrojenie kolejnej części stropu nad podziemnym garażem. To właśnie nad nimi zbudowane zostaną eleganckie tarasy rekreacyjne zakończone nieckami wypełnionymi wodą oraz donicami. Restaurowany jest parterowy budynek „Łazienek”. Ma on stanowić po zakończeniu zaplecze socjalne m.in. dla obsługi tramwaju wodnego. Kontynuowane są prace przy wstawianiu stolarki okiennej.

Na finiszu są natomiast prace związane z oczyszczaniem, naprawą i impregnację ceglanych murów wewnątrz budynku młyna. Bardzo zaawansowane są też prace w podziemnej kondygnacji, która ma pełnić funkcje techniczne.

Z unijnymi funduszami

Rewitalizacja budynków Młyna Rothera i Spichrzy obok budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Astoria” to największa inwestycja budowlana w historii Bydgoszczy. Wartość prac to ponad 92 mln zł. Dzięki tym środkom zabytkowy gmach znów ma tętnić życiem i współgrać z odnowioną Wyspą Młyńską.

W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ubiegamy się również o ponad 10 mln złotych na rewitalizację budynku młyna, który również ma pełnić funkcje kulturalno-turystyczne.