logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ciepło bez strat i smogu
Spółka KPEC zmodernizuje ciepłowniczą magistralę prowadzącą od elektrociepłowni na Kapuściskach w kierunku Fordonu. Dzięki tej inwestycji zmniejszą się straty ciepła.


Modernizacja polegać będzie na wymianie izolacji cieplnych na rurociągach naziemnych. Projekt zakłada jej  demontaż i utylizację. Następnie zamontowane zostaną nowe materiały lepiej chroniące ciepłociąg przed stratami ciepła. Prace prowadzone będą na 3-kilometrowym odcinku od elektrociepłowni na Kapuściskach (ECII) do ul. Przemysłowej. To główna trasa, którą ciepło dociera do dzielnicy Fordon.

Inwestycja  obniży również emisję dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery, co poprawi jakość powietrza oraz będzie istotnym narzędziem do walki ze smogiem, wpisując się tym samym w realizację programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Prace zakończą się w grudniu. Prowadzić będzie je spółka  Elektrotermex, z którą we wtorek (7 sierpnia) podpisano umowę.  Złożyła ona najkorzystniejszą ofertę w rozstrzygniętym przetargu.Wartość inwestycji to 6,5 mln zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne wsparcie to 2,7 mln zł