logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Perspektywa finansowa 2014-2020Projekty realizowane przez Miasto Bydgoszcz:

Akcja-kwalifikacja

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

Bydgoskie Żłobki Plus

Witalni

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

EduAkcja w technikach

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy

Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza

Rodzina w Centrum

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4

Czas na staż

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Doskonalenie zawodowe w praktyce

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy

Projekty międzynarodowe - więcej informacji TUTAJ