logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Perspektywa finansowa 2014-2020Projekty realizowane przez Miasto Bydgoszcz:

Lepsze jutro

Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – I etap

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy

Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1 - Zgłaszanie nieprawidłowości - więcej informacji TUTAJ

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych

Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej

Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy

Budowa bus pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II

Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2

Akcja-kwalifikacja

Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

Bydgoskie Żłobki Plus

Witalni

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

EduAkcja w technikach

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy

Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza

Rodzina w Centrum

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4

Czas na staż

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (I)

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Doskonalenie zawodowe w praktyce

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy

Projekty międzynarodowe - więcej informacji TUTAJ