logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 

 

Informacja nt. wyniku wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy na kadencję 2017-2020.

Zgodnie z § 5 ust. 9 Uchwały Nr XLVIII/1057/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, ogłasza się wynik wyborów przedstawicieli organizacji Pozarządowych do RDPP MB:

 

Na IV kadencję RDPP MB wybrano następujące osoby:

1.  Justyna Górska –  zgłoszona przez Fundację Vlepvnet. Rekomendowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, Fundację Nowa Sztuka WET MUSIC – 19 głosów.

2.  Krzysztof Kosiński – zgłoszony przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę”. Rekomendowany przez Fundację Dla Ciebie oraz Fundację Inkubator Społeczny – 16 głosów.

3.  Tadeusz Bosman Krzyżanowski – zgłoszony  przez Fundację Pod Imieniem Bosmana. Rekomendowany przez Spółdzielnię Socjalną „Razem możemy więcej” – 16 głosów.

4.  Maria Jolanta Matuszewska - zgłoszona przez Fundację  Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska. Rekomendowana przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – 15 głosów.

5.  Małgorzata Jankowska - zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA. Rekomendowana przez Ośrodek Działań Kulturowych „LAS”, Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej – 15 głosów.

6.  Beata Kobus - zgłoszona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego – 14 głosów.

7. Krzysztof Badowski - zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy – 14 głosów.

8.  Grzegorz Grześkiewicz – zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – 13 głosów w I turze wyborów / podczas II tury wyborów otrzymał 14 głosów.

 

Gratulujemy wybranym!

 

 

 

O RADZIE:

na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy skład RDPP powołuje prezydent. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych.

Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

    • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
    • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.