logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia  22 stycznia 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 600 dnia 22 stycznia 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 7 zgłoszeń w tym 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie) – 7 (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 6:00-20:00 ul. Lawinowa, awaria przewodu, wyłączenie wody dla 1 bliku, 6 budynków jednorodzinnych; w godzinach 8:00-9:25 ul. Chołoniewskiego, planowane wyłączenie  wody, 3 bloki, 7 kamienic.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 183 cm (+28), Brda stan 153 cm (-10);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 706 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 7 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 418 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 98 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 1;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 130 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 53 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 15 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 3, niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 5, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 32 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 8 (martwe zwierzęta – 3,  ranne ptaki – 4, sarny – 1);
• akcja zima – 15 (chodniki, schody – 8, ulice – 7);
• zagrożenia – 6 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 2, tlenek węgla – 2, epidemiologiczne – 1);
• awarie – 2 (wodociągowe i kanalizacyjne – 2);
• żywiołowe – 1 (zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 1);

c) inne działania – 6 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4;
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• udzielenie informacji – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego