logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 30 października 2020 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 29 października 2020 r. do godz. 600 dnia 30 października 2020 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 2 pożary, 5 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie) – 5 (Miasto Bydgoszcz – 5, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 0, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 288 cm (-25), Brda stan 182 cm (+27);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 732 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 509 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 62 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 2;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 107 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 46 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 20 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 5, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, hulajnogi miejskie – 1, niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 2, uszkodzenie figur, pomników, banerów – 1, uszkodzone znaki drogowe – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 3, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 18 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 3 (martwe zwierzęta – 1,  roje owadów – 1, sarny – 1);
• ochrona środowiska – 1 (inne zanieczyszczenia – 1);
• społeczne – 1 (problemy rodzinne – pomoc – 1);
• zagrożenia – 11 (zagrożenia pożarowe – 4, epidemiologiczne – 7);
• awarie – 1 (energetyczne – 1);
• żywiołowe – 1 (zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 1);

c) inne działania – 8 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2;
• inne działania – 1;
• komunikaty medyczne – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 4.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego