logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
 1. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:
  - w dniu 22.10.2020 r. w godzinach 8:00-12:00 Elbląskiej;
  - w dniu 23.10.2020 r. w godzinach 8:00-13:00 Solskiego 1, Konopnickiej 2.

 2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowickich do kategorii.

 3. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej, w godzinach nocnych, tj. 23:00-5:00, pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:
  - w dniu 21/22-10-2020 r.- Kościuszki, Świętojańska, Chocimska, Pomorska (od Chocimskiej do końca), Świecka;
  - w dniu 22/23-10-2020 r.- Świętojańska (od Pomorskiej do Kościuszki), Pomorska (od Świętojańskiej do Świeckiej), Świecka, Hetmańska, Żółkiewskiego.

 4. Informacja o planowanych na terenie miasta Bydgoszczy polowaniach zbiorowych.
  Mapa obwodów łowieckich.

 5. Materiały dotyczące zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony przed wirusem ASF.

 6. Strona informacyjna Głównego Inspektoratu Weterynarii poświęcona ASF (afrykański pomór świń) w Polsce.

 7. Zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI (H5N8).

 8. Aktualny wykaz utrudnień spowodowanych remontami - przebudową dróg na terenie Miasta Bydgoszczy.

 9. Planowane wyłączenia prądu.
 10. Awarie energetyczne.