logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl 

Wystarczy utworzyć swoje konto na stronie witkac.pl

Instrukcja utworzenia konta w systemie witkac.pl do pobrania TUTAJ

Wszystkie konkursy ofert ogłaszane są również w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy/

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): ” Koncert Bożonarodzeniowy"

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie 20.11.2017-27.11.2017.

OFERTA:  ” Koncert Bożonarodzeniowy"

fileadmin/multimedia/miasto/Organizacje_Pozarzadowe/konkursy/oferta_koncert-bozonarodzeniowy.pdf

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Rusz się z domu, idą święta – czy ktoś o nas jeszcze pamięta?” Warsztaty taneczne i wykonywania ozdób świątecznych techniką decoupage

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie 20.11.2017-27.11.2017.

OFERTA:  „Rusz się z domu, idą święta – czy ktoś o nas jeszcze pamięta?” Warsztaty taneczne i wykonywania ozdób świątecznych techniką decoupage


Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):” Mikołajkowe Warsztaty Rolkarskie z K.S. Jastrzębie Bydgoszcz”.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert na stronie, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz (pok. 306-308). Termin na zgłaszanie uwag: 13.11.2017-19.11.2017.

OFERTA: ” Mikołajkowe Warsztaty Rolkarskie z K.S. Jastrzębie Bydgoszcz”.

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):” III Turniej Charytatywny „Zawisza Cup”  w tenisie ziemnym ”.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert na stronie, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz (pok. 306-308). Termin na zgłaszanie uwag: 13.11.2017-19.11.2017.

OFERTA: ” III Turniej Charytatywny „Zawisza Cup”  w tenisie ziemnym ”.

fileadmin/multimedia/miasto/Organizacje_Pozarzadowe/konkursy/Oferta_-_Turniej_Tenisowy.pdf