logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl 

Wystarczy utworzyć swoje konto na stronie witkac.pl

Instrukcja utworzenia konta w systemie witkac.pl do pobrania TUTAJ


Wszystkie konkursy ofert ogłaszane są również w Biuletynie Informacji Publicznej 

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „ZŁOTA JESIEŃ”

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY "ALWERNIA"

Termin realizacji zadania: od 9 października 2017 r. do 22 grudnia  2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 952,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 29 września 2017 r.

OFERTA: ZŁOTA JESIEŃ

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Żywe Forum – Młodzi na Start! / Live Forum – Young people Start!

Nazwa oferenta: Towarzystwo Mozartowskie w Bydgoszczy

Termin realizacji zadania: od 20 października 2017 r. do 30 października  2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9 916,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Oferta – Żywe Forum – Młodzi na Start! / Live Forum – Young people Start!

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Świąteczny Turniej Łucznictwa Tradycyjnego w Bydgoszczy

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „AstArte”

Termin realizacji zadania: od 15 listopada 2017 r. do 20 grudnia  2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9 990,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Oferta – Świąteczny Turniej Łucznictwa Tradycyjnego w Bydgoszczy