logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia Sportowe Prezydenta Bydgoszczy     Od 2007 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznaje najlepszym bydgoskim sportowcom stypendia, co podnosi w znakomity sposób poziom szkolenia sportowego w mieście. Stypendia przyznawane są maksymalnie do roku zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora młodszego do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają kluby sportowe.

     W związku z coraz wyższym poziomem prezentowanym przez naszych sportowców zawodnicy muszą spełnić wysokie kryteria sportowe. Dla seniorów najniższym kryterium ubiegania się o stypendium jest złoty medal mistrzostw Polski. Z kolei dla młodszych kategorii wiekowych najniższym kryterium jest złoty medal mistrzostw Polski lub więcej niż jeden medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W przypadku gier zespołowych stypendium otrzymują także medaliści w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej.

     O stypendia mogą się również ubiegać zawodnicy, uprawiający dyscypliny nieolimpijskie, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy oraz osoby niepełnosprawne jeżeli przebieg jej dotychczasowej kariery sportowej oraz planów startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

     W trakcie pobierania stypendium zawodnicy zobowiązani są do promowania na strojach sportowych logo Miasta Bydgoszczy.

     Wysokość stypendium wynosi od 300 zł do 1400 zł. Prezydent miasta określa corocznie ich wysokość w zależności od kategorii wiekowej.

     Wśród stypendystów aktualnie odbierających świadczenia nie brakuje aktualnych bądź byłych medalistów igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata, a wśród nich m.in. mistrzyń olimpijskich w wioślarstwie z Rio de Janeiro Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej, Natalii Madaj z RTW Bydgostii, brązowych medalistek wioślarki Moniki Ciaciuch z RTW Bydgostii oraz kajakarki Beaty Mikołajczyk z UKS Kopernik Bydgoszcz.

     W sumie każdego roku tą formą wsparcia objętych jest ponad 100 sportowców.

     Szczegółowe zapisy w sprawie trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów reguluje uchwała nr XVI/290/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 roku.