logo miasta - trzy kolorowe spichrze

INFORMACJA O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA:

 

 Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2018 r.

 

 

Ogłoszenie

 

                     Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż Stowarzyszenie pod nazwą:

 

Kujawsko-Pomorski Klub Strzelecki „Pocisk”


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 13886, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 15 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 3470/17/886

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli Stowarzyszenia pn.

 Kujawsko-Pomorski Klub Strzelecki „Pocisk”

 do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Waldemar Grzanka

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

 

ul. Wyrzyska 20/25

 

85–441  Bydgoszcz

 

Plik PDF TUTAJ