logo miasta - trzy kolorowe spichrze

INFORMACJA

DOT. OFERTY NA TZW. "MAŁY GRANT":

 Komunikat z 10.05.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ''MINI ROSJA 2018”  .

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej

Termin realizacji zadania: od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert na stronie, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz (pok. 306-308). Termin na zgłaszanie uwag: 10.05.2018-16.05.2018

Oferta: „TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ''MINI ROSJA 2018” (do pobrania w PDF)

 

Komunikat z 10.05.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):GŁUCHY SENIOR AKTYWNYM OBYWATELEM MIASTA BYDGOSZCZY”

Nazwa oferenta: Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Termin realizacji zadania: od 25 maja 2018 r. do 27 lipca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5 590,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl 
w terminie do dnia 25 maja 2018 r.

Oferta: „GŁUCHY SENIOR AKTYWNYM OBYWATELEM MIASTA BYDGOSZCZY” (do pobrania w PDF)

 

Komunikat z 09.05.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): 50-LECIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ" W BYDGOSZCZY

Nazwa oferenta: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA

Termin realizacji zadania: od 15 sierpnia 2018 r. do 10 listopada 2018 r

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl 
w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Oferta: 50-LECIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ" W BYDGOSZCZY (PDF DO POBRANIA)

 

Komunikat z 09.05.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „X Przemarsz Kapeluszowy i VI Juwenalia Uniwersytetów III Wieku”

Nazwa oferenta: "STOWARZYSZENIE AKTYWNI W TROSCE O TRZECI WIEK"

Termin realizacji zadania: od 23 maja 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Oferta - „X Przemarsz Kapeluszowy i VI Juwenalia Uniwersytetów III Wieku” (PDF DO POBRANIA)

 

Komunikat z 09.05.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): KURS KOMPUTEROWY DLA SŁUCHACZY BYDGOSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Nazwa oferenta: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA

Termin realizacji zadania: od 15 sierpnia 2018 r. do 10 listopada 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 18 maja 2018 r.

Oferta - KURS KOMPUTEROWY DLA SŁUCHACZY BYDGOSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (PDF do pobrania)

 

Komunikat z 23.04.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Nazwa oferenta: BYDGOSKIE FORUM OBYWATELSKIE

Termin realizacji zadania: od 10 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6 600,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 4 maja 2018 r.

 

Komunikat z 23.04.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):  „SREBRNY CZAS LUDZI I ZWIERZĄT”

Nazwa oferenta: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Otoz animals”, odział kujawsko-pomorski

Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 4 maja 2018 r.

 

Komunikat z 18.04.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): TANECZNYM KROKIEM MŁODZI I SENIORZY 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie T.1 DANCE

Termin realizacji zadania: od 04 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4 860,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 2018-04-27

 

Komunikat z 18.04.2018 r.:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):  AKTYWIZACJA OSÓB 60+

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Jesienne Kwiaty” przy Domu Kultury Modraczek

Termin realizacji zadania: od 15 maja 2018 r. do 12 sierpnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 2018-04-27

 

INFORMACJA O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA:

Ogłoszenie z dnia 17.04.2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Horyzont”


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 500202, zostało rozwiązane postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 6504/17/557.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Horyzont”

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Jerzy Brewka

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. M. Curie Skłodowskiej 48/111

85–088 Bydgoszcz                   

 

 

 Ogłoszenie

 

                     Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż Stowarzyszenie pod nazwą:

 

 

Stowarzyszenie Jeździeckie „BASKIL”

z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 358221, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 15 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 13828/16/897

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli Stowarzyszenia pn.

 

 

Stowarzyszenie Jeździeckie „BASKIL”

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym została ustanowiona Pani Nina Żmudzińska

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

 

ul. Akacjowa 15

Lipniki

86-005 Białe Błota

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Ogrodowe „Ogród nad Brdą – Janowo”


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 472829, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 15 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,     sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 7440/16/204.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie Ogrodowe „Ogród nad Brdą – Janowo”

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym została ustanowiony Pan Robert Fortowski.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. Kozala 6/2

85–812 Bydgoszcz                                                                                   

           

 Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie „Cypideusz”


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 554760, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 13 lutego 2018 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,     sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 7216/17/448.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie „Cypideusz”

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Krzysztof Wiosna

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. Nakielska 64a/24

85–328 Bydgoszcz                                                                                     

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Minifutbol Polska


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 411296, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 13 lutego 2018 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,     sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 3996/17/439.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie Minifutbol Polska

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Michał Kuś.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. Ku Wiatrakom 17/7

85–856 Bydgoszcz           

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Paliw


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 269787, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 13 lutego 2018 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,     sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 8833/17/564.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Paliw

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Piotr Siedlecki

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. Strzelecka 53

85–309 Bydgoszcz                                                                                                        

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż stowarzyszenie pod nazwą:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego nr 2           im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy


z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 423203, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 13 lutego 2018 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,     sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 3605/17/846.

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

 

                  W związku z powyższym wzywam wierzycieli stowarzyszenia pn.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego nr 2           im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy

 

do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Wiesław Dziergawka

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ul. Ujejskiego 75

 

85–168 Bydgoszcz 

 Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2018 r.

 

 

Ogłoszenie

                     Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) podaję do publicznej wiadomości,
iż Stowarzyszenie pod nazwą:

 

Kujawsko-Pomorski Klub Strzelecki „Pocisk”

z siedzibą w Bydgoszczy,

 

zarejestrowane w KRS pod numerem 13886, zostało rozwiązane postanowieniem
z dnia 15 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII Ns. Rej. KRS 3470/17/886

 

Zawiadamiam też o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ww. Stowarzyszenia.

W związku z powyższym wzywam wierzycieli Stowarzyszenia pn.

 Kujawsko-Pomorski Klub Strzelecki „Pocisk”

 do zgłaszania swoich wierzytelności, w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia,

 

Likwidatorowi, którym został ustanowiony Pan Waldemar Grzanka

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

 

ul. Wyrzyska 20/25

85–441  Bydgoszcz

Plik PDF TUTAJ