logo miasta - trzy kolorowe spichrze

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2017 ROKUZdrowie jest wartością, dzięki której jednostka lub grupa społeczna może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji.

Obszary problemowe, określenie priorytetów, kierunków działań oraz realizacja zadań niewątpliwie powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy, którzy wymagają pomocy i wsparcia w różnych okresach życia, na różnych płaszczyznach działalności i aktywności życiowej.

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XL/822/17, w której określone są działania obejmujące szeroko rozumianą profilaktykę, edukację oraz świadczenia medyczne na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego ich wykrywania. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla Miasta Bydgoszczy na 2017 rok jest finansowana ze środków budżetu Miasta.

Koordynację i nadzór nad procesem realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzi Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Monitorowanie działań odbywać się będzie na bieżąco, a ocena skuteczności realizacji programu lub jego etapów następuje po zakończeniu poszczególnych programów.

Obowiązkiem podmiotów realizujących zadania programowe jest sporządzenie sprawozdania z realizacji programu po jego zakończeniu i przesłanie do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna ma przynieść mieszkańcom Bydgoszczy wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, poprawy stanu zdrowia, a w konsekwencji poprawy jakości życia. Programy kierowane do mieszkańców Bydgoszczy dostosowane są do różnych grup wiekowych.

W związku z powyższym, Miasto Bydgoszcz proponuje dla swoich mieszkańców szereg programów polityki zdrowotnej:

 1. Program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego”
 2. Program „Wcześniak w domu”
 3. Profilaktyka nowotworowa – edukacja młodzieży w kierunku zapobiegania nowotworom piersi – program „Ewa”
 4. Profilaktyka nowotworowa – edukacja młodzieży w kierunku zapobiegania nowotworom jąder – program „Adam”
 5. Program wczesnego wykrywania jaskry u młodzieży
 6. Badania przesiewowe słuchu u 16-latków
 7. Profilaktyka próchnicy – pokrywanie preparatami fluorowymi zębów dzieciom powyżej 8. roku życia (lakowanie, lakierowanie)     
 8. Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego
 9. Program edukacyjny obejmujący tematykę zapobiegania występowaniu  zaburzeń psychicznych – punkt konsultacyjny, w tym porady telefoniczne i on line
 10. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim
 11. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim