logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nagradzamy wolontariuszy!

Rozpoczął się nabór kandydatek i kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Laureat konkursu z Bydgoszczy weźmie udział konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Może w najbliższym otoczeniu jest ktoś, kogo warto docenić! Młody, otwarty, pomocny, dokonujący rzeczy zwyczajnych-niezwyczajnych na co dzień. 

Wspólnie promujmy ideę wolontariatu! W tym roku będziemy obchodzić już XVII miejską galę Konkursu. 

Konkurs zapoczątkowała Joanna Fabisiak, prezes warszawskiej Fundacji „ŚWIAT NA TAK”. Ustrój Warszawy zakłada funkcjonowanie ośmiu dzielnic-gmin, stąd nazwa „OŚMIU WSPANIAŁYCH”. Konkurs realizowany jest w wielu samorządach na terenie całego kraju a zakończony jest galą ogólnopolską, gdzie wyróżnieni zostają najlepsi polscy wolontariusze. Inspiracją do zorganizowania Konkursu był znany western "Siedmiu Wspaniałych", którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – nawiązuje do założeń Konkursu. 

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych" ma na celu promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. 

Koncepcja Konkursu jest prosta. Miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Eliminacje ogólnopolskie Konkursu, z udziałem reprezentanta bydgoskiego odbędą się 6–7 kwietnia w Warszawie, a finał ogólnopolski Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w tym roku zaplanowano 16-18 czerwca w Gdańsku.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

-I etap – na szczeblu lokalnym oraz 

-II etap – na szczeblu ogólnopolskim.

Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe: 

- 10-13 lat /szkoła podstawowa/ - zwana dalej „Ósemeczką” 

- 14-19 lat /szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/ - zwana dalej „Ósemką”. 

Warunki zgłoszenia grupowego:

– mogą być w obu kategoriach wiekowych,

– zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym,

– zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności,

– grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

Na propozycje kandydatur/grup wolontariuszy zasługujących na wyróżnienie, czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2016 roku  do godz. 15.30 w Zespole ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, budynek C, pokój 319 (UWAGA! Decyduje data wpływu, a nie data nadania) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2017”. Karty uczestnictwa należy również wysłać e-mailem w pliku edytowalnym WORD na adres: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl 

Zakwalifikowane do następnego etapu osoby zostaną powiadomione o terminie i miejscu spotkania, na którym zaprezentują swoje osiągnięcia. Jury po wysłuchaniu kandydatów wyłoni zwycięzców Konkursu.

Przy ocenie kandydatur przez jury konkursu będą brane pod uwagę kryteria m.in. konsekwencja w realizacji podjętych prac, minimum 1 rok pracy wolontariackiej, umiejętność współpracy z innymi, empatia, podejmowanie różnych działań wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

Pełen regulamin konkursu (do pobrania TUTAJ) oraz formularz zgłoszeniowy ( zgłoszenie indywidualne do pobrania TUTAJ, zgłoszenie grupowe do pobrania TUTAJ), na których należy zgłaszać kandydatury 

Więcej informacji pod  nr telefonu 52 585 94 45.

Warto wiedzieć:

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu zostali: 

Uczennica Jagoda Ostrowska z Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży, a także Agata Cycylia Raniszewska z Zespołu Szkół Medycznych  i Marta Kluz z ZSO nr 1.  

Weronice Annie Mistrzak z Zespołu Szkół nr 19 Jury przyznało wyróżnienie.

Nagrodę w kategorii grupy przyznano Wolontariatowi z Gimnazjum nr 23, 

a wyróżnienia: Szkolnemu Klubowi Tolerancji przy ZS nr 27, Szkolnemu Kołu Caritas przy Gimnazjum nr 25, Szkolnemu Kołu Caritas przy ZSO nr 1 i Klubowi Wolontariusza “Jest Moc!” przy ZSM nr 1.