logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Grafika przedstawiająca koło z wydzielonymi sekcjami będącymi linkami do informacji o poszczególnych obszarach inteligentnego rozwoju miasta

INTELIGENTNY ROZWÓJ MIASTAIstnieje wiele definicji opisujących miasto inteligentne. Większość z nich bazuje na kilku wspólnych elementach. Można do nich zaliczyć m.in.: zintegrowane podejście do planowania, przekształcania i zarządzania miastem, oparte nie tylko na rozwiązaniach technologicznych, ale powiązane z twórczym zaangażowaniem mieszkańców. Sama idea „smart city” dotyczy zasadniczo transportu, ekologii, energetyki, budownictwa, komunikacji z mieszkańcami, podwyższania jakości życia mieszkańców i obniżania kosztów. Kompleksowe zarządzanie miastem, nie skupiające się tylko na wykorzystywaniu nowych technologii. Miasto angażujące mieszkańców, wykorzystujące ich kreatywność.

 

Metodologia Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu stosowana jest do oceny „poziomu inteligencji miast”. Zgodnie z tym podejściem „Smart City to miasto dobrze radzące sobie w 6 kluczowych obszarach rozwoju miast, zbudowane na inteligentnym połączeniu dóbr i działań włączonych w proces decyzyjny, niezależnych i świadomych obywateli”.6 kluczowych obszarów miasta inteligentnego:

  1. Sprawne i efektywne zarządzanie miastem - Smart governance (świadomość obywatelska, usługi publiczne i społeczne, wydajna i transparentna administracja).
  2. Aktywni, otwarci i kompetentni obywatele - Smart people (edukacja, ciągłe uczenie się, różnorodność kulturowa, otwartość).
  3. Przyjazne warunki życia - Smart living (kultura i wypoczynek, sport, zdrowie, bezpieczeństwo, warunki mieszkaniowe, spójność społeczna).
  4. Zdrowe i bezpieczne środowisko - Smart environment (jakość powietrza, świadomość ekologiczna, zrównoważone gospodarowanie zasobami).
  5. Nowoczesny transport i komunikacja - Smart mobility (transport lokalny, dostępność krajowa i międzynarodowa, infrastruktura ICT, zrównoważenie systemu transportowego).
  6. Nowoczesna gospodarka - Smart economy (innowacyjność, przedsiębiorczość, wizerunek miasta, wydajność, rynek pracy, integracja międzynarodowa).

W dalszej części serwisu przedstawiono bydgoskie przykłady inteligentnych przedsięwzięć i działań, wdrażanych przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne.