logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DANE KONTAKTOWE

ul. Jezuicka 2, pokój nr 3 i 4

Telefon 52 58 59 237, 52 58 58 727, 52 58 59 445, 52 58 59 273

tel/fax 52 58 59 445

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_organizacji-pozarzadowych/

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

https://www.facebook.com/bydngo/