logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DANE KONTAKTOWE

ul. Poznańska 3, budynek KWADRAT, piętro II, (winda od godz. 10.00 przy głównym wejściu)

Telefon 52 58 59 237, 52 58 58 727, 52 58 59 445, 52 58 59 273

tel/fax 52 58 59 445

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_organizacji-pozarzadowych/

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

https://www.facebook.com/bydngo/