logo miasta - trzy kolorowe spichrze

VIII Marsz Kapeluszowy i IV Juwenalia Bydgoskich UTW30 czerwca 2016r. już siódmy raz Bydgoszcz została opanowana przez radosnych seniorów z całego miasta. Organizatorem wydarzenia było "Stowarzyszenie z Potrzeby Serca”, które skupia w swoich szeregach osoby związane z pomocą społeczną i nauką.

Stowarzyszenie działa w obszarze osób starszych, w szczególności animowania działań międzypokoleniowych, podejmując się także realizacji imprez kulturalnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Stowarzyszenie prowadzi Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

Atrakcją  imprezy  były  występy  na  scenie  przedszkolaków,  artystów młodego  pokolenia  i  muzyków.  Można  było  dostrzec  wartość  więzi międzypokoleniowej.  Dzieci  były  podziwiane  i  oklaskiwane.  Tegoroczny program  artystyczny  pozwolił  seniorom  na  relaks  i  odpoczynek, na scenie  królowała  młodość.

Był  to festiwal  pomysłów  i  talentów.  Przygotowane  nagrody  trafiły do pań ozdobionych czarująco. Piękne kapelusze zachwyciły nie tylko uczestników Przemarszu, ale również przechodniów Placu Teatralnego.

 

W wydarzeniu uczestniczyły m.in. uniwersytety takie jak: Bydgoski  Uniwersytet Trzeciego  Wieku, Kazimierzowski  Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Kujawsko- Pomorskim  Centrum  Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiatrak’’ przy Domu Jubileuszowym (WIATRAK), Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim  Centrum  Kultury Agora  Nestora (MCK).