logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - bezpłatna pomoc dla opiekunówKujawsko–Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy realizuje w regionie partnerski projekt unijny pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu", który zakłada realizację różnorodnych działań środowiskowych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Jedną z dostępnych form nieodpłatnej pomocy oferowanej w ramach projektu PCK jest pakiet nieodpłatnych porad udzielanych opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych. Dzięki temu osoby podejmujące opiekę mogą skorzystać z porad wielu specjalistów, m.in.: pracownika socjalnego, pielęgniarki oraz psychologa.

GRAFIK DYŻURÓW SPECJALISTÓW W SIERPNIU 2018 r.


Więcej informacji: www.pck.org.pl/bydgoszcz lub PCK w Bydgoszczy (tel. 52 322 55 68)