logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoscy seniorzy uczestniczyli w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów25 kwietnia 2016r. w Krakowie odbył się Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów. Bydgoszcz reprezentowało łącznie czterech przedstawicieli Bydgoskiej Rady Seniorów: Pani Felicja Tykwińska, Honorata Wilk oraz Bożena Sałacińska i Pan Zdzisław Tylicki.

Patronat nad Kongresem objął Prezydent Krakowa pan Jacek Majchrowski. Gośćmi Kongresu byli: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Sejmu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Na  Kongresie przyjęto  założenia do programu polityki senioralnej, którą Rady Seniorów w Polsce zamierzają kreować w oparciu o polskie doświadczenia i europejskie wzory. Fundamentalnym  celem programu jest zmiana mentalności  polskiego społeczeństwa, że seniorzy nie są ciężarem społecznym dla młodego pokolenia. Wielu seniorów pracuje i mam swój wkład w PKB. Wiele aktywnych środowisk senioralnych jest wsparciem dla organów samorządowych.

Tematem  dyskusji na Kongresie była  proponowana zmiana zapisów Ustawy z dnia 8 .03.1990r [Dz.U.nr16 poz.95]  Pojawiły się problemy ze sposobem powoływania Rad Seniorów, uzależnionym często od dobrej woli samorządu, nieprecyzyjnym określaniem zadań, niechęć  do konsultowania programów społecznych. Wprowadzony został zapis zobowiązujący rady gmin do zapewnienia Radom Seniorów pomieszczeń i stworzenia niezbędnych warunków organizacyjnych i finansowych.

Kongres zakończył się ogłoszeniem projektów I Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów:

Uchwała nr I dot.: Nowelizacji Ustawy o Samorządzie  Gminnym

Uchwała nr II dot.: Powołania Rzecznika Osób Starszych

Uchwała nr III dot.: Ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych

Uchwała nr IV dot.: Ustawy Pielęgnacyjnej