logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Marcowe obrady Bydgoskiej Rady Seniorów - Relacja7 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów. Oprócz członków Rady w obradach wzięli udział: p. Elżbieta Rusielewicz -  Doradca Prezydenta Bydgoszczy oraz p. Przemysław Biegański reprezentujący Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Podczas spotkania zostały omówione wstępne propozycje dot. budżetu na rok 2017. Aktywną dyskusję wywołał projekt związany z utworzeniem w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej Centrum Inicjatyw Senioralnych. Nasze środowisko oczekuje szybkiej realizacji tej inwestycji, która w dużym stopniu zaspokoi oczekiwania różnych organizacji senioralnych.

Ponadto przedstawiona została dotychczasowa realizacja miejskich programów: Bydgoskiej Karty Seniora 60+ i Bydgoskiej Koperty Życia. Według najbardziej aktualnych danych w Bydgoszczy wydano już ponad 11 tys. kart seniora, natomiast zniżki można uzyskać u 45 partnerów z różnych obszarów aktywności.

Podczas marcowego spotkania członkowie Bydgoskiej Rady Seniora postanowili także uaktualnić rejestr Klubów Seniora, UTW i Kół PZERiI w Bydgoszczy poprzez kontakt z przedstawicielami tych instytucji.

W ramach naszych zadań statutowych podjęta została również decyzja o przygotowaniu wniosków interwencyjnych w następujących sprawach; ubezpieczenia wolontariuszy od odpowiedzialności cywilno-prawnej, przeprowadzenia dodatkowych badań dotyczących kierowców z prawem jazdy w wieku 70+.

Członkowie posiedzenia jednogłośnie zaakceptowali poparcie dla Rady Miasta Bydgoszcz w sprawie dofinansowania procedury in-vitro.

Zgłoszona została także inicjatywa dotycząca możliwości organizacji Domu Dziennego Pobytu w jednym z pustostanów na osiedlu Miedzyń.

W związku z propozycją Poznańskiej Rady Seniorów zorganizowania wspólnego posiedzenia w kwietniu br., omówiono także plan przygotowań organizacyjnych. Spotkanie to ma być okazją do wymiany doświadczeń.

Na zakończenie posiedzenia opracowany został plan dyżurów w siedzibie Bydgoskiej Rady Seniorów (ratusz, pokój 202 II piętro).

Zapraszamy w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 13.00, będzie można m.in. złożyć wniosek i odbierać Bydgoską Kartą Seniora 60+.

Z senioralnym pozdrowieniem!
Bydgoska Rada Seniorów

 

Fot. Bożena Sałacińska i Przemysław Biegański