logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W dniu 14.11.2017 r. w sali konferencyjnej  Biblioteki UKW odbyło się II Bydgoskie Forum Seniora przygotowane przez Urząd Miasta i Bydgoską Radę Seniorów. Podczas odbywanego Forum można było wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących psychologii, zdrowia, bezpieczeństwa osób w wieku późnej dorosłości, a także występu artystycznego aktora Stanisława Górki. 

Podczas trwania forum dostępny był punkt  „Bydgoszcz dla seniorów”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrobienia Bydgoskiej Karty Seniora 60+, Bydgoskiej Koperty Życia , a także uzyskania informacji z zakresu pomocy i  usług opiekuńczych dla seniorów i osób niepełnosprawnych dostępnych w Bydgoszczy. W forum uczestniczyło ponad 200 osób. 

Warto nadmienić, że z wieloma  życzliwymi komentarzami spotkało się wystąpienie prof. Romana Ossowskiego z UKW, który mówił o pozytywnym znaczeniu trudnych sytuacji w życiu człowieka, przekazał jakim trzeba być człowiekiem, uśmiechać się, bo wtedy i inni życzliwiej nas traktują. Ponadto wysoko został oceniony wykład prof.dr hab. Krzysztofa Kalki pt.”Miłość  jako wartość w każdym wieku”.

Zwieńczeniem  II Forum był występ prof. Stanisława Górki, aktora, pedagoga i lidera Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę.

 

 

Opracowanie: Bogdan Myk – członek Bydgoskiej Rady Seniorów