logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ruszył nabór wniosków na najlepsze projekty w ramach dofinansowywania ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2018). Nabór potrwa do 22 grudnia br.

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na realizację projektów społecznych, aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów: edukacja osób starszych, integracja międzypokoleniowa, partycypacja społeczna seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych.

Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na realizację projektów mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych, promowanie partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się, a także świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.  Promowane będą także projekty realizowane na terenach dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br.

Więcej informacji - TUTAJ