logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZAŚWIADCZENIAW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, poniżej zamieszczamy link do wniosku o wydanie zaświadczenia:

LINK

Informujemy, że wnioski można składać w Wydziale Administracji Budowlanej - ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokój 210. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracji Budowlanej: tel. 52-32-88-362; 52-32-88-376; 52-32-88-405; 52-32-88-406; 52-32-88-716; 52-32-88-720; 52-32-89-434; 52-32-89-429. ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 205, 206, 207, 208, 222, 226.