logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uniwersytet Trzeciego Wieku "AGORA NESTORA"
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12-14, pok. 74
85-056 Bydgoszcz
www.mck-bydgoszcz.pl

Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Stefana Batorego 1/3
85-104 Bydgoszcz
tel. 502 344 230

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel./fax 52 360 83 86, tel. 52 34 19 314
www.kutw.pl

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej
Pokoje 4 i 12 na parterze
tel. 52 585 15 01 
integracja@kpck.pl
www.kpck.pl/aktualnosci/integracja-miedzypokoleniowa/
www.facebook.com/integracja.kpck

Akademia Sztuk Wszelakich
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej
Pokoje 4 i 12 na parterze
tel. 52 585 15 01
integracja@kpck.pl
http://www.kpck.pl/aktualnosci/integracja-miedzypokoleniowa/
https://www.facebook.com/integracja.kpck

Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 45
http://www.u3w.byd.pl/index.php?id=3

Uniwersytet Każdego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
ul. Fordońska 74, Bydgoszcz
tel. 52 58 29 117
http://www.wsb.bydgoszcz.pl/uniwersytet-kazdego-wieku

Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu
ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz
tel./ fax 52 379 23 52 
http://www.umtw.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
Regionalne Centrum Innowacyjności
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 27, 52 374 92 64
http://www.utw.utp.edu.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiatrak" w Bydgoszczy
ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz
tel. 52 32 34 810, fax. 52 32 34 811
www.wiatrak.org.pl

Uniwersytet Otwarty przy Bydgoskiej Szkole Wyższej 
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel. (52) 584 10 01