logo miasta - trzy kolorowe spichrze

 1. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:
  - w dniu 25.03.2019 r. w godzinach 8:00-16:00 Kukułczej, Grunwaldzkiej.

 2. UWAGA OSZUŚCI: Na podstawie informacji otrzymanej z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, o dużej ilości zgłoszeń z terenu Miasta dotyczących usiłowań oszustw na tzw. "policjanta" lub "członka rodziny", gdzie sprawcy usiłują wyłudzić znaczne kwoty pieniędzy.
  Zalecamy ostrożność, a w sytuacji wystąpienia podejrzanych zachowań należy niezwłocznie skontaktować się z Policją (nr tel. 112 lub 997).

 3. Pisma Prezesa Rady Ministrów, Szefa OC Kraju oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obowiązku odśnieżenia dachów.

 4. Wykaz miejsc do składowania śniegu na terenie miasta.

 5. Ulotka informacyjna dotycząca pomocy dla rolników dotkniętych suszą w 2018 r.

 6. Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej Nr 1/2018 dotyczące zjawiska tzw. niżówki hydrogeologicznej.

 7. Ulotka informacyjna dotycząca zagrożenia ASF.

 8. Materiały Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące ASF w Polsce.

 9. Strona informacyjna Głównego Inspektoratu Weterynarii poświęcona ASF (afrykański pomór świń) w Polsce.

 10. Zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI (H5N8).

 11. Aktualny wykaz robót drogowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy.

 12. Aktualny wykaz utrudnień spowodowanych remontami - przebudową dróg na terenie Miasta Bydgoszczy.
 13. Planowane wyłączenia prądu.
 14. Awarie energetyczne.