logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Architektura regionu w obiektywie Henryka Nahorskiego
5 września w Galerii Farbiarnia odbędzie się wernisaż wystawy fotografii architektury modernistycznej naszego regionu. Zdjęcia z okresu powojennego autorstwa Henryka Nahorskiego to ciekawa podróż do dawnej Bydgoszczy.


„ArchiWtektura. Architektura modernistyczna regionu w obiektywie Henryka Nahorskiego”, prezentuje fotografie architektury modernistycznej w obrębie dawnego województwa bydgoskiego i toruńskiego z okresu powojennego o dużej wartości dokumentacyjno-historycznej.

Zbiór archiwalnych fotografii obejmuje zdjęcia wykonane m.in. na potrzeby folderów regionalnych organizacji turystycznych działających w latach 70-tych i 80-tych XX wieku przez znakomitego fotografa krajobrazowego z regionu, członka Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, Henryka Nahorskiego. Zdjęcia te są tym bardziej ciekawe, że fotograf - oprócz ujęć kanonicznej architektury modernistycznej, jak np. budynek bwa w Bydgoszczy, posiada w swoim zbiorze mnóstwo zdjęć prezentujących architekturę modernistyczną na peryferiach, jak choćby leśne pole biwakowe w Zamrzenicy, czy Ośrodek „Nowoczesna Gospodyni” w Lubieniu.

Zdjęcia prezentowane na wystawie przedstawiają przede wszystkim nowo powstałe obiekty architektoniczne i krajobrazy charakterystyczne dla miast i miasteczek regionu, które w latach powojennych przechodziły okres dość intensywnego rozwoju związanego przede wszystkim z postępującą industrializacją.

Henryk Nahorski urodził się 10 stycznia 1939 roku na Kresach Wschodnich. Pomimo sukcesów w fotografice, potwierdzonych przyjęciem do Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, nie poświęcił jej całego życia, bo od 1973 roku zaangażował się zawodowo w wydawnictwa turystyczne. Wydał dziesiątki map i planów miast z regionu kujawsko-pomorskiego, liczne foldery turystyczne itp. Stał się niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. Sama Bydgoszcz zawdzięcza mu aż jedenaście wydań planów miasta.

Wernisaż wystawy  „ArchiWtektura. Architektura modernistyczna regionu w obiektywie Henryka Nahorskiego”, Galeria Farbiarnia (ul. Pomorska 68A/1), 5 września 2017 r. o godz. 19:00.