logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Komitet organizacyjnySkład Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego


1.     Iwona Waszkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
2.     Magdalena Zdończyk - Biuro Kultury Bydgoskiej;
3.     prof. Michał F. Woźniak - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego;
4.     Grzegorz Kotlarz - Muzeum Wojsk Lądowych;
5.     Marzena Matowska - Miejskie Centrum Kultury;
6.     Adam Gajewski - Miejskie Centrum Kultury;
7.     Piotr Drozdowski - Miejskie Centrum Kultury;
8.     Ewa Stelmachowska - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna;
9.     Jakub Mendry - Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Bydgoszczy;
10.   dr Marek Chamot - Wyższa Szkoła Gospodarki;
11.    Agnieszka Wysocka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
12.    prof. dr hab. Adam Podhorecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy;
13.    dr Jan Owedyk - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa;
14.    Bogna Derkowska-Kostkowska - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury;
15.    Katarzyna Delbowska - Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny;
16.    Edyta Wiwatowska - Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego;
17.    Łukasz Machała - Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego;
18.    Joanna Wójtowicz - Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego;
19.    Agnieszka Kowalkowska - Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna;
20.    Karol Słowiński - BYLOT;
21.    Barbara Czyżewska - Miejska Pracownia Urbanistyczna;
22.    Hanna Piechurska - Muzeum Mydła i Historii Brudu;
23.    Joanna Gajownik - Warzelnia Piwa Bydgoszcz;  
24.    Tomasz Izajasz - Muzeum Kanału Bydgoskiego;
25.    Paweł Antonkiewicz - Muzeum Wodociągów i Kanalizacji;
26.    Marek Noniewicz - Muzeum Fotografii;
27.    Elżbieta Wiewióra - Wydział Edukacji i Sportu;
28.    Mirela Jaros-Klimińska - Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą;
29.    Marlena Richert - Wydział Edukacji i Sportu;
30.    Michał Sztybel - Wydział Komunikacji Społecznej;
31.    Marta Stachowiak - Rzecznik Prezydenta Miasta;
32.    Leszek Woźniak - Bydgoskie Centrum Informacji;
33.    Marek Iwiński - Plastyk Miasta;
34.    Sławomir Marcysiak - Miejski Konserwator Zabytków
35.    Marcin Zdanowski - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
36.    Kinga Puchowska - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego