logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zabytkowe przedszkole z nowym dachem
Trwają przygotowania do remontu budynku przedszkola na Osowej Górze. Stuletni budynek przy Kruszyńskiej 52 zyska nowe pokrycie dachowe. Obiekt jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków.


W tym roku w Przedszkolu nr 12 planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Na więźbie ułożona zostanie nowa charakterystyczna karpiówka. Zaplanowano również wymianę obróbek blacharskich, rynien i uszkodzonych elementów drewnianych.  Obecnie trwa wybór wykonawcy zadania. Prace po zawarciu umowy zajmą około miesiąca.

Budynek powstał w latach 1911-12. Pełnił początkowo trzy funkcje. Znajdowała się w nim szkoła, ewangelicka kaplica i sala zebrań dla mieszkańców. Od lat 60. XX wieku funkcjonuje w nim przedszkole. Budynek jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków. Liczy trzy kondygnacje. Zbudowany jest z pełnej czerwonej cegły. Jest jednym z najstarszych zachowanych obiektów na Osowej Górze.