logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Więcej miejsc w bydgoskich żłobkach
Projekt „Bydgoskie Żłobki Plus” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu powstanie 110 nowych miejsc opieki w Bydgoskim Zespole Żłobków Miejskich dla dzieci do lat 3.


Nowe miejsca powstaną dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni poprzez rozbudowę Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem. Przez 24 miesiące finansowane będą koszty personelu zatrudnionego w wymiarze wymaganym dla zapewnienia opieki 110 dzieciom. Ze względu na liczbę tworzonych miejsc, w ramach zadania przewiduje się zatrudnienie 21 opiekunek oraz 4 pokojowych.

Nowe miejsca powstaną w październiku przyszłego roku. Umożliwi to znacznej części rodzicom i opiekunom łatwiejszy powrót na rynek pracy, z którego mogliby być wyłączeni w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt „Bydgoskie Żłobki Plus” 2019 uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 783 205,57 zł, w tym dofinansowanie: 2 365 724,73zł. 

Dodatkowe 40 miejsce dla bydgoskich maluchów powstanie w nowym żłobku przy ul. Karpackiej 54. Dofinansowanie z funduszy unijnych uzyskała na ten cel Wyższa Szkoła Gospodarcza w Bydgoszczy.

W żłobku zatrudnienie znajdzie 8 opiekunów oraz 1 pielęgniarka. Dodatkowo zostanie zatrudniona pomoc sprzątająca. Ponadto, WSG planuje przeprowadzić prace remontowe oraz wyposażyć lokal. W ramach zadania zakupione zostaną meble, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc i zapewnienia komfortowych warunków dla dzieci. Zaplanowano także utworzenie placu zabaw.