logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uczelnia zmodernizuje kolejne budynki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przygotowuje się do modernizacji kolejnych budynków. Schludny wygląd w ciągu najbliższych miesięcy otrzymają obiekty znajdujące się w rejonie ul. Suchej i Akademickiej.


W budynkach oddalonych od głównego kompleksu UTP znajdują się  między innymi sale i laboratoria Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W poprzednich latach zostały one wyremontowane. Teraz uczelnia planuje termomodernizację trzech budynków. W zakres robót wejdzie docieplenie ścian, dachów oraz wymiana stolarki. Na nowych elewacjach dominować ma kolor szary uzupełniany innymi barwami. Obecnie uczelnia jest na etapie wyboru wykonawcy zadania. Wcześniej zmodernizowano m.in. szereg budynków przy ul. Kaliskiego.
Warto dodać, że wraz z budową linii tramwajowej do  Fordonu ze środków miasta w 2015 roku powstała nowa droga dojazdowa do obiektów przy ul. Suchej, równoległa do rozbudowanej ulicy Akademickiej. Zbudowano też nowe przystanki autobusowo-tramwajowe „Przylesie”, które ułatwiły dotarcie do budynków UTP.