logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowi profesorowie na bydgoskiej uczelni
Prezydent Rafał Bruski spotkał się z nowo mianowanymi profesorami Collegium Medicum. Nominację profesorskie otrzymała prof. Barbara Zegarska oraz prof. Marek Koziński.


10 października (środa) w ratuszu prezydent Rafał Bruski spotkał się z nowo mianowanymi profesorami bydgoskiej uczelni.

Wśród zaproszonych znalazło się dwóch nowo mianowanych profesorów: prof. Barbara Zegarska oraz prof. n. med. Marek Koziński oraz Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska.

Profesorowie otrzymali od prezydenta listy gratulacyjne z nagrodami finansowymi oraz symboliczne upominki.

Prof. Barbara Zegarska - jest autorem i współautorem 125 prac oraz 26 rozdziałów w monografiach. Badania naukowe dotyczą m.in. trądziku różowatego, trądziku pospolitego i trądziku osób dorosłych, atopowego zapalenia skóry, nowotworów skóry. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Od 2012-2017 roku pełniła funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego PTD. Jest sekretarzem Sekcji Dermatologii Estetycznej oraz członkiem Sekcji Onkologicznej, Alergologicznej i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Od 2002 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV). Jest ponadto członkiem Rady Naukowej takich czasopism, jak: Dermatologia Estetyczna, Medycyna Estetyczna i Anti-Aging oraz Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna.

Prof. n. med. Marek Koziński - kierownik Zakładu Podstaw Medycyny klinicznej i prodziekan ds. naukowo-badawczych Wydziału Lekarskiego CM UMK. W 2003 r. ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski na AM w Bydgoszczy, odbył staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza, który zwieńczył najlepiej zdanym w województwie kujawsko-pomorskim Lekarskim Egzaminem Państwowym. Pracuje w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Zajmuje się kardiologią interwencyjną. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii. Jego zainteresowania koncentrują się wokół: farmakoterapii kardiologicznej z uwzględnieniem leków przeciwpłytkowych, roli biomarkerów w kardiologii, optymalizacji postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i kardiologii sportowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (aktualnie Przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2005 r. należy do elitarnego „Klubu 30” PTK, a w 2016 r. otrzymał honorowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.